Ürün Belgelendirme Hizmetleri

Ürün Belgelendirme Merkezi Belgelendirme faaliyetlerine 1964 yılında Ürün Belgelendirme birimi kurularak başlanmıştır. İlk TSE uygunluk Belgesi ve Markası kullanma hakkı 1964 yılında bakır tel için verilmiştir. Günümüzde 50 bine yakın üretim ve hizmet yeri TSE Belgelendirme hizmetlerinden yararlanmaktadır. Bu güne kadar bu kapsamda verilen ve güncelliğini koruyan TSE Belgeleri 60 bini aşmış bulunmaktadır.

Standardlara uygun ve kaliteli üretimi teşvik edecek her türlü çalışmaları yapmak ve bunlarla ilgili belgeleri tanzim etmek, bu belgeler:

 • Türk Standardlarına Uygunluk Belgesi (TSE Markası)
 • TSE Kritere Uygunluk Belgesi (TSEK Markası)
 • CB Deney Belgesi
 • CCA- NTR Belgesi
 • TSE Elektromanyetik Uyumluluk Belgesi
 • Birim Doğrulama Belgesi
 • TSE-HAR  Markası Kullanma Belgesi
 • CENELEC KEYMARK Belgesi
 • TSE Ex Uygunluk Belgesi
 • Ortak Kriterlere uygunluk belgesi
 • Deney Belgesi
 • HELAL Belgelendirme
 • SPICE Belgesi
 • GMP İyi Üretim Uygulamaları

 

  Türk Standardlarına Uygunluk Belgesi ve TSE MarkasıKritere Uygunluk Belgesi ve TSEK MarkasıOrtak Kriterlere Uygunluk Belgesi Türk Standardları Enstitüsü Harmonize Dokümanlara Uygunluk BelgesiΕx Kalite Uygunluk Belgesi