Kurumsal Hizmet Prensipleri ve Üst Yönetim Beyanı

   Türk Standardları Enstitüsü; 18 Kasım 1960 tarihinde kabul edilen 132 sayılı Kanun ile kurulmuş olup, tüzel kişiliğe haiz, özel hukuk hükümlerine göre yönetilen bir kamu kurumudur. Kanun ile kendisine verilen görevlerin yürütülmesinde hizmet veren tüm birimler arasında idari ve mali bağımsızlığı sağlayacak şekilde bir yapılanma mevcuttur. Farklı faaliyetler yürüten birimlerin yönetimleri, faaliyetlerine ilişkin teknik kararlarda birbirlerinden bağımsızdır.

   Kurumumuzun tüm faaliyetleri; bağımsızlık, dürüstlük, tarafsızlık, gizlilik ve güvenilirlik ilkelerine sadık kalınarak yürütülür.

   Enstitümüzün tüm faaliyetlerinde; teknik kararları etkileyebilecek her türlü ticari, mali ve diğer baskılardan uzak bir sistem oluşturulmuştur. Bu kararlara hiçbir kişi veya kuruluş etki edemez. Personelimiz yetkinlik, tarafsızlık, karar verme veya çalışmasıyla ilgili dürüstlüğüne olan güveni azaltacak herhangi bir faaliyette bulunamaz. Hizmetler icra edilirken edinilen müşteri bilgileri ve tescilli hakların üçüncü taraflarla paylaşılmasına ve uygunsuz kullanımına izin verilmez.

   Verilen hizmetlerde, TSE’nin kusurundan kaynaklanan ve müşteri aleyhine olan maddi ve manevi zarar tazmin edilir. Müşteri memnuniyeti asıl hedefimizdir.

   Enstitümüzün sunmuş olduğu hizmetlerden biri veya bir kaçı kapsamında, belgelendirme talebinde bulunan kişi ve kuruluşların belgelendirilmesinin tüm aşamalarında TSE ile menfaat çatışmasına neden olabilecek durumlar analiz er ve böyle bir durum söz konusu olduğunda gerekli işlemler başlatılır, bu işlemler sonucu belgelendirme hizmeti verilmeyebilir.

   Enstitümüz belgelendirmeyi; verme,  sürdürme, yenileme, kapsamını genişletme ve daraltma, askıya alma ve geri çekme dahil olmak üzere belgelendirme ile ilgili kararlara dair tüm yetkiyi kendisinde toplamıştır ve bu yetki devredilemez. Enstitümüzce gerçekleştirilen tüm belgelendirme ile ilgili kararlardan Enstitümüz sorumludur.

   Personelin ücretleri, muayene, deney, inceleme vb. uygunluk değerlendirme faaliyetleri sayısından ve bu faaliyetlerin sonuçlarından bağımsızdır.

   Yönetim sisteminin oluşturulması, sürdürülmesi ve sürekli iyileştirilmesi için gereken tüm kaynaklar temin edilir.

   Yönetim sistemi içerisinde yer alan dokümanlara sorumlulukları çerçevesinde tüm personelin uyması zorunludur.

   Yönetim Temsilcileri politika ve kaynaklarla ilgili hususlarda üst yönetim kademesine doğrudan ulaşabilir.

                                                                                                                      TSE Başkanı
   
                                                                                                                  Hulusi ŞENTÜRK