Gizlilik,Bağımsızlık ve Tarafsızlık Taahhütnamesi
 Türk Standardları Enstitüsü sunmakta olduğu hizmetlerinde;

 

            Hizmet veren tüm birimleri arasında idari ve mali bağımsızlığı sağlayacak şekilde yapılandırılmış olduğunu, 

 

            Temel Politika olarak güvenilirlik, tarafsızlık, gizlilik, şeffaflık, bağımsızlık, dürüstlük ve her türlü ayrımcılıktan uzak olarak eşit muamele ilkelerinden taviz vermeden, teknolojik gelişmelere ve uluslararası kabul gören yeni yaklaşımlara paralel olarak sürekli gelişmeyi sağlayacağını,

 

            Temel İlke olarak da hizmet verdiği konularda teknolojik gelişmeleri takip edebilen, kaliteyi ön planda tutan ve tüketici haklarına saygılı, topluma ve çevreye duyarlı bir yapıya sahip olmaları amacıyla üreticilere, hizmet sunanlara destek olurken tüketicinin haklarını da gözeteceğini,

 

            Sürdürülebilirlik kapsamında; belgelendirme, inceleme ve muayene talebinde bulunan kuruluşların müracaatlarının kabulünde, TSE ile menfaat çatışmasına sebep olabilecek konuları analiz ederek hizmeti sunup sunmayacağını, hizmet sunduğumuz kesimlerin sürekli memnuniyetinin sağlanması için gerekli kaynakların sürekli olarak temin edileceğini,

 

            Enstitümüz bu politika ve ilkeleri yerine getirirken hukukun üstünlüğüne bağlı olarak doğruluk içerisinde görevini yerine getirerek, ilgili tüm taraflara karşı gizlilik, tarafsızlık ve bağımsızlık ilkelerini azami şekilde hassasiyetle koruyacağını,

 

Çalışan sayısı, yerleşim alanı ve herhangi bir gruba üyelik gözetilmeksizin belgelendirme, inceleme ve muayene faaliyetlerinden faydalanmak isteyen her türlü kuruluşa ayırım yapmadan hizmet ulaştıracağını,

 

            Hizmetlerini icra ederken edindiği bilgilerin üçüncü tarafların avantajına, uygunsuz kullanımına hiçbir şart altında izin vermeyerek, sürekli gelişime açık olarak uluslararası kabul gören kurallarda meydana gelen teknik gelişmelere gereken uyumu sağlayacağını,

 

            Hizmetleriyle ilgili mali düzenlemelerinde hakkaniyet ölçüsüne özen göstererek ve yürürlükteki kanuni düzenlemelere her zaman uyarak mali dürüstlük içinde davranacağını,

 

            TSE, inceleme ve muayene ile belgelendirme hizmetlerinin sunumundan alınan ücretler ile personel ve komite üyelerinin ücretlerinin birbirlerinden bağımsız olacağını, personel ve komite üyelerinin belgelendirme kararlarını etkileyebilecek her türlü ticari, mali, politik ve diğer baskılardan uzak tutarak ülkemizin ve TSE’nin itibar ve saygınlığını korumak için her zaman gerekli titizliği göstereceğini,

 

            Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da taahhüt eder.

 

                                                                                                               Hulusi ŞENTÜRK
                                                                                                               TSE Başkanı