İdare Faaliyet Raporu

TSE 2016 Yılı İdare Faaliyet Raporu
TSE 2017 Yılı İdare Faaliyet Raporu
TSE 2018 Yılı İdare Faaliyet Raporu
TSE 2019 Yılı İdare Faaliyet Raporu
TSE 2020 Yılı İdare Faaliyet Raporu
TSE 2021 Yılı İdare Faaliyet Raporu
TSE 2022 Yılı İdare Faaliyet Raporu
TSE 2023 Yılı İdare Faaliyet Raporu


Performans Programı

TSE 2016 Yılı Performans Programı
TSE 2018 Yılı Performans Programı
TSE 2019 Yılı Performans Programı
TSE 2020 Yılı Performans Programı
TSE 2021 Yılı Performans Programı
TSE 2022 Yılı Performans Programı
TSE 2023 Yılı Performans Programı
TSE 2024 Yılı Performans Programı


Stratejik Plan

TSE 2024-2028 Yılları Arası Stratejik Plan
TSE 2019-2023 Yılları Arası Stratejik Plan 
TSE 2018-2022 Yılları Arası Stratejik Plan 
TSE 2013-2017 Yılları Arası Stratejik Plan


Beklenti Raporun

2018 Yılı Beklenti Raporu
2019 Yılı Beklenti Raporu
2020 Yılı Beklenti Raporu
2021 Yılı Beklenti Raporu
2022 Yılı Beklenti Raporu
2023 Yılı Beklenti Raporu


2018 TSE Bilanço, Faaliyet Sonuçları Tablosu Ve Nakit Akış Tablosu


TSE İç Kontrol Eylem Planı