Gaz Yakan Cihazlar Yönetmeliği

Gaz Yakan Cihazlar Yönetmeliği (2016/426/AB)
Kapsamımız;

Ürün Grubu Modül
Gaz Yakan Ev-tipi Pişirme Cihazları Modül B: AB Tip İncelemesi
Modül D: Üretim Kalite Güvencesi
Modül E: Ürün Kalite Güvencesi
Gaz Yakan Merkezi Isıtma Kazanları Modül B: AB Tip İncelemesi
Modül D: Üretim Kalite Güvencesi
Modül E: Ürün Kalite Güvencesi
Gaz Yakan Ticari Pişirme Cihazları Modül B: AB Tip İncelemesi
Modül D: Üretim Kalite Güvencesi
Modül E: Ürün Kalite Güvencesi)

Gaz Yakan Cihazlarda CE İşareti Uygunluk Değerlendirme İşlemleri:
Aşağıda belirtilen doküman listesi online başvuru sisteme yüklenerek onaylandığında başvuru süreci başlar. Başvuru Ekleri
1- Direktifler Müdürlüğü Başvuru Formu ve Sözleşme
2- Gaz Yakan Cihazlar Yönetmeliği Bilgi Formu
3- Başvuru Sahibi Kuruluşun Unvanını, Yasal Statüsünü ve Temsil ve İlzam Yetkisi Olan Yöneticilerini Belirten Ticaret Sicil Gazetesi’nin Kopyası, Yurt Dışı Kuruluşlarda İse Muadili Yasal Bir Belge
4- Başvuru Sahibi Kuruluş Yetkililerinin İmza Sirküleri
5- Başvuru Sahibi Kuruluş İle Üretim Yeri Sahibi Kuruluş Farklı İse Aralarındaki Anlaşmayı Gösteren Belge 6- Marka Tescil Belgesi Fotokopisi
7- Başvuru Avansının Yattığını Gösteren Belge
8- Kalite Sistem Dosyası
9- Teknik Dosya
10- Teknik Dosya Değişiklik Bildirim Formu ‘eğer halihazırda TSE’den belgeli ise’

Direktif Sorumlusu:
Arif Cem GÜRKAN / Ali Fuat ÇOLAK
Tel: 90 – 312 416 65 68
Faks: 90 – 312 416 62 82
Mail: acgurkan@tse.org.trafcolak@tse.org.tr
Direktif Müdürlüğü genel mail adresi: ce@tse.org.tr
Direktifler Müdürü telefon numarası: 0312 416 64 99
Adres: Necatibey Caddesi No: 112 Bakanlıklar / Ankara

Genel Filtreler
Yalnızca Tam Eşleşmeler
İçeriklerde Ara
Başlıklarda Ara
Alıntılarda Ara
İçerik Tipi
Hizmetler
Haberler
Duyurular
Sayfalar
İçerik Türü
Ekler

Önerilen Aramalar hizmetlerimizduyurularhaberler