Yapı Malzemeleri Yönetmeliği

Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB) TSE Direktifler Müdürlüğü Yapı Malzemeleri Yönetmeliği Sistem 1/1+ ve Sistem 2+ kapsamında CE işareti uygunluk değerlendirme işlemlerinde faaliyet göstermektedir.
Kapsamımıza Bilgi formunda ulaşabilirsiniz.
CE Uygunluk Değerlendirme İşlemleri:
Sistem 1/1+/2+ kapsamında Aşağıda belirtilen doküman listesi online başvuru sisteme yüklenerek onaylandığında başvuru süreci başlar.
Başvuru Ekleri
1- Direktifler Müdürlüğü Başvuru Formu ve Sözleşme
2- Yapı Malzemeleri Yönetmeliği Bilgi Formu
3- Başvuru Sahibi Kuruluşun Unvanını, Yasal Statüsünü ve Temsil ve İlzam Yetkisi Olan Yöneticilerini Belirten Ticaret Sicil Gazetesi’nin Kopyası, Yurt Dışı Kuruluşlarda İse Muadili Yasal Bir Belge
4- Başvuru Sahibi Kuruluş Yetkililerinin İmza Sirküleri
5- Üretim yeri adresini gösterir Sanayi Sicil Belgesi
6- Başvuru Sahibi Kuruluş İle Üretim Yeri Sahibi Kuruluş Farklı İse Aralarındaki Anlaşmayı Gösteren Belge
7- Başvuru Avansının Yattığını Gösteren Belge
8- Fabrika Üretim Kontrol Sistemi Dosyası (İmalat kontrol el kitabı, organizasyon şeması, görev tanımları, prosedürler, Başlangıç tip deneyleri (Çizelge EK ZA.1, EN 50575 standardı için Ek ZZ.1), Muayene ve deney planı, firma tarafından gerçekleştirilen deney kayıtları, Kalibrasyon planı, deney talimatları ve diğer sistem dokümanlarının listesi)
9- Ürün/ürünlerin standarda göre beyan değerleri /performans beyanı örneği ( üretici tarafından yapılan son deney kayıtları ile tutarlı)
10- Teknik Dosya Değişiklik Bildirim Formu eğer halihazırda TSE’den belgeli ise

Sistem 3 kapsamındaki başvurularınız için laboratuvarlarımızla iletişime geçiniz…

Direktif Sorumlusu:
Gül Yiğitsoy Havuz, Ersin Gök
Tel:90- 0 312 416 65 49; 0312 416 65 66
Faks: 90 – 312 416 62 82
Mail: gyigitsoy@tse.org.tr ; egok@tse.org.tr
Direktif Müdürlüğü genel mail adresi: ce@tse.org.tr
Direktifler Müdürü telefon numarası: 0312 416 64 99
Adres: Necatibey Caddesi No: 112 Bakanlıklar / Ankara

Genel Filtreler
Yalnızca Tam Eşleşmeler
İçeriklerde Ara
Başlıklarda Ara
Alıntılarda Ara
İçerik Tipi
Hizmetler
Haberler
Duyurular
Sayfalar
İçerik Türü
Ekler

Önerilen Aramalar hizmetlerimizduyurularhaberler