132 sayılı Türk Standardları

Enstitüsü ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanunun 10/A maddesine istinaden belirli süreli, geçici nitelikte ve özel bilgi ve uzmanlık gerektiren işlerde ihtiyaç olması halinde kullanılmak üzere belirli şart ve kriterler kapsamında İnceleme Elemanı Aday Özgeçmiş Havuzu oluşturulmaktadır.

Enstitümüz birimlerinin bu havuza başvuru şartları ve kriterleri aşağıda verilmiştir. Yetkinlik ve kriterleri sağlayan adayların, aşağıda yer alan link üzerinden istenilen bilgileri ve formları eklemek suretiyle başvuruda bulunabilirler.

İnceleme elemanı havuzuna (Özgeçmiş Havuzu) kriterleri ve şartları sağlayan adaylar dahil edilecek olup, bu havuza dâhil edilmiş olmak işe başlatılacak anlamına gelmemektedir.

İlgililere duyurulur.

Özgeçmiş Havuzuna başvuruda bulunmak için tıklayınız.

Not: 05.01.2023 tarihinden önce İnceleme Elemanı havuzuna kabul edilen ve hiç görev almayan adaylar, 6 ay içerisinde yukarıda yer alan link üzerinden başvurularını yenilememeleri halinde inceleme elemanı havuzundan çıkartılacaktır.

 
 
1 – Belgelendirme Merkezi Başkanlığı
İrtibat: Belgelendirme için: 0312 416 6483 / Yönetim Sistemleri için: 0312 416 6470
 
 
2 – Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
İrtibat: 0312 416 6753
 
 
3 – Bilişim Teknolojileri Test ve Belgelendirme Dairesi Başkanlığı
İrtibat: 0312 416 6493 – 6467
 
 
4 – Deney ve Kalibrasyon Merkezi Başkanlığı
İrtibat: 0262 723 1117
 
 
5 – Eğitim Dairesi Başkanlığı
İrtibat: 0312 416 6500
 
 
6 – İthalat Merkezi Başkanlığı
İrtibat: 0312 416 64 56
 
 
7 – Muayene Gözetim Merkezi Başkanlığı
İrtibat: 0312 592 51 49 / 0312 592 51 70
Adres: Muayene Gözetim Sistem Yönetim Müdürlüğü 100. Yıl Bulvarı Cevat Dündar Cad. 1236. Sok No: 1 Kat:3 Ostim – Yenimahalle/ANKARA
 
 
8 – Ulaşım Sistemleri Merkezi Başkanlığı
İrtibat: 0312 592 5000

9 – Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
İrtibat:0312 416 6589/6536/6651