Sürdürülebilir Güvenli Üretim Belgelendirmesi

Dünya büyük bir yapısal dönüşüm döneminden geçiyor. Yaşamakta olduğumuz küresel pandemi her birimizin gündelik hayat pratiklerini değiştirdi. Üretim ve hizmetin tüm aşamalarında faaliyet yürüten kurum ve kuruluşlarda temel kavram haline gelmeye başlayan sürdürülebilirliğe, küresel salgın deneyimiyle birlikte hijyenik olma kavramı da eklendi. Tüketim davranışlarına yönelik yapılan kamuoyu araştırmalarında, tüketicilerin çoğunlukla ‘sürdürülebilir’ ve ‘hijyenik’ nitelikler taşıyan ürün ve hizmetleri tercih ettiği görülüyor.

Türk Standardları Enstitüsü (TSE) pandemi sürecinde proaktif bir yaklaşım sergileyerek, ülkemizde güvenli çalışma şartlarının sağlanması, ürün ve hizmet sunumlarındaki aksamaların giderilmesi ve tedarik zincirlerinde sürdürülebilirliğin devamlılığı için TSE Covid 19 Hijyen Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Kılavuzlarını hazırlamış ve uygunluk değerlendirme (belgelendirme) faaliyetlerini başlatmıştı.

Görev alanı içerisinde öncül yaklaşımlar sergileyerek Türkiye’nin kurum ve kuruluşlarına, faaliyetlerinde dünya ile rekabet edebilir bir perspektif sunan TSE, kuruluşlarda güvenli üretimin sürdürülebilirliğini geçerli kılma adına; pandemi gibi krizlere karşı risk yönetimini, sürekli iyileştirmeyi, kuruluşların salgın hastalıklar ve bulaşıcı hastalık durumlarına yanıt verebilmelerine çerçeve sağlaması amacı ile “Sürdürülebilir Güvenli Üretim İçin Hijyen, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Kılavuzu” nu hazırladı ve uygunluk değerlendirme faaliyetlerini başlattı.

Kılavuz, bir taraftan bulaşıcı ajanlara maruz kalmayı nasıl önleyecekleri ve bulaşıcı hastalıklarla ilişkili riskleri nasıl yönetecekleri konusunda kuruluşlara yönergeler sağlıyor. Kılavuz, diğer taraftan kuruluşlarda bulaşıcı hastalıklardan kaynaklı kesintiler sırasında çalışmaya devam etme konusundaki genel kabiliyetlerini yönetiyor, kontrollerini sağlıyor, böylece güvenli üretimin sürdürülebilirliğini amaçlıyor.

Bulaşıcı hastalıkların, koronavirüs salgını ile birlikte sağlık ve güvenlik için giderek daha büyük zorluklar olarak kabul edildiği günümüzde, Sürdürülebilir Güvenli Üretim İçin Hijyen, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Kılavuzu, bulaşıcı ajanlara maruz kalmanın önlenmesi ve diğer ilgili tüm tarafları korumak için risklerin yönetiminde rehberlik ediyor.

Sürdürülebilir Güvenli Üretim, Hijyen, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Kılavuzunun maddelerini, TS 13811 Hijyen ve Sanitasyon Yönetim Sistemi ve TS ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemlerini uygulayan kuruluşlar PUKO döngüsüyle ilişkilendirerek kullanabiliyor ve sistemlerine entegre edebiliyor.

Türk Standardları Enstitüsü (TSE) tarafından, Sektör farkı gözetmeksizin tüm kurum ve kuruluşlarda uygulamak, Türkiye’nin sürdürülebilir güvenli üretimine katkı sağlamak amacıyla TSE tarafından hazırlanan Sürdürülebilir Güvenli Üretim İçin Hijyen, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Kılavuzuna uygun “Sürdürülebilir Güvenli Üretim” Uygunluk Değerlendirme faaliyetleri yürütülmektedir.

Genel Filtreler
Yalnızca Tam Eşleşmeler
İçeriklerde Ara
Başlıklarda Ara
Alıntılarda Ara
İçerik Tipi
Hizmetler
Haberler
Duyurular
Sayfalar
İçerik Türü
Ekler

Önerilen Aramalar hizmetlerimizduyurularhaberler