Sürdürülebilir Güvenli Üretim Uygunluk Değerlendirmesi

Dünya büyük bir yapısal dönüşüm döneminden geçiyor; yaşamakta olduğumuz küresel salgın her birimizin gündelik hayat pratiklerini kökünden değiştirdi. Üretim ve hizmetin tüm aşamalarında faaliyet yürüten tüm kurum ve kuruluşlarda temel kavram haline gelmeye başlayan sürdürülebilirliğe, küresel salgın deneyimiyle birlikte A’dan Z’ye hijyenik olma kavramı da eklendi. Zira tüketim tutumlarına yönelik birçok kamuoyu araştırmasında, günümüzde tüketicilerin çoğunlukla ‘sürdürülebilir’ ve ‘hijyenik’ nitelikler taşıyan ürün ve hizmetleri tercih ettiği görülüyor.

COVID-19 pandemisi ile birlikte dünyada birçok tanım değişmeye başladı. Bugün artık dünyanın en önemli sorunu toplum sağlığı. Hemen hemen bütün devletlerin temel devlet fonksiyonları içinde en etkin şekilde vermeye çalıştığı hizmet alanı toplum sağlığı. Tüm sektörler açısından yarına dair durumu değerlendirmek gerekiyor. Bir planımız var mı? Bir hazırlığımız var mı? Bunları ortaya koyup somutlaştırmak gerekiyor. Dolayısı ile her sektörde, sağlığa, hijyene dokunacak her türlü faaliyet sadece kendi alanıyla sınırlı kalmayıp toplumun her alanında etkili olacaktır.

Hijyen ve sanitasyonun, insanların belirli sürelerde birlikte zaman geçirdikleri ve salgın hastalıkların yayılma riskinin fazla olduğu toplu yaşam alanlarında risk odaklı bir yaklaşımla yönetilmesi elzemdir. COVID-19 pandemisi, salgın hastalıkların yayılmasının önlenmesinde bütünsel ve sistemsel yaklaşımın ne kadar önemli olduğunu tüm dünyaya göstermiştir.

Bulaşıcı hastalıklara örnek olarak grip, COVID-19, lejyonelloz, gıda kaynaklı hastalıklar, çiçek hastalığı, hepatit, ebola, kolera, uyuz ve HIV/AIDS gösterilebilir. Bazı bulaşıcı hastalıklar yalnızca hastalığa yakalanan kişiyi enfekte ederken, bazıları hastalığın pandemik yayılması dahil olmak üzere tek bir kişiden diğerlerine hızla yayılma potansiyeline sahiptir.

Türk Standardları Enstitüsü öngörülü yaklaşımı ile küresel salgından yaklaşık iki yıl önce ürün/ hizmet üreten kurum ve kuruluşlarda, insan sağlığını doğrudan etkileyen hijyen ve sanitasyon uygulamalarını bir sistem dahilinde yönetmek üzere TS 13811 Hijyen ve Sanitasyon Yönetim Sistemi Standardını geliştirmiş ve 2018 yılı ocak ayında milli standart olarak yayımlamıştır. TS 13811 Hijyen ve Sanitasyon Yönetim Sistemi, tüm sektörlerde hijyen ve sanitasyon kavramlarını, bir yönetim sistemi odağına koyarak toplumsal sağlığın korunması ana gayesini taşımaktadır.

Türk Standardları Enstitüsü, TS 13811 standardının rehberliğinde pandemi sürecinde de proaktif bir yaklaşım sergileyerek, ülkemizde güvenli çalışma şartlarının sağlanması, ürün ve hizmet sunumlarındaki aksamaların giderilmesi ve tedarik zincirlerinde sürdürülebilirliğin devamlılığı için TSE COVID-19 Hijyen Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Kılavuzlarını hazırlamış ve uzman kadrosu ile sahada TSE COVID-19 Güvenli Üretim, Güvenli Hizmet, Okulum Temiz ve Güvenli Kampüs uygunluk değerlendirmelerini gerçekleştirmiştir.

TSE yine proaktif bir yaklaşım ile kuruluşlarımızda güvenli üretimin sürdürülebilirliğini geçerli kılma adına; gelecekte ortaya çıkabilme ihtimali olan bu tür krizlere karşı risk yönetimini, sürekli iyileştirmeyi ve kuruluşlarımızın salgın hastalıklar ve pandemiler de dâhil olmak üzere bulaşıcı hastalık durumlarına yanıt verebilmelerine bir çerçeve sağlaması amacı ile “TSE Sürdürülebilir Güvenli Üretim İçin Hijyen, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Kılavuzu” nu  hazırlamış ve uygunluk değerlendirme faaliyetlerine başlamıştır.

Bu kılavuz; kuruluşların bulaşıcı hastalıklardan kaynaklı kesintiler sırasında çalışmaya devam etme konusundaki genel kabiliyetlerini yönetmesi, kontrollerini ve hazırlıklarını sağlayarak güvenli üretimin sürdürülebilirliğini amaçlamaktadır. Bunu başarmak için kuruluşlara; kesintilere karşı korunmak, meydana gelme olasılığını azaltmak, kesintilere hazırlıklı olmak, müdahale etmek ve ortaya çıktıklarında güvenli üretimin sürdürülebilirliği için asgari gereksinimleri belirtir.

Bulaşıcı hastalıklar, küresel dünya düzeninde sağlık, güvenlik ve esenlik için giderek daha fazla büyük zorluklar olarak kabul edilmektedir.

Bu kılavuz, bulaşıcı hastalıkların önlenmesi ve yönetimi için hijyen, enfeksiyon önleme ve kontrol uygulamalarını içerir. Evden çalışanlar da dahil olmak üzere tüm mesleki ortamlarda, bulaşıcı hastalıkların çalışanlara ve ilgili diğer taraflara sunduğu risklere bir yanıttır. Bulaşıcı ajanlara maruz kalmanın önlenmesi ve bulaşıcı hastalıklardan çalışanlar ve diğer ilgili tüm tarafları korumak için risklerin yönetiminde rehberlik sağlar.

Çalışanların uygun önleme ve kontrol önlemlerinin uygulanmadığı ortamlarda çalışmasının istenmemesi ilkesini destekler.

Kılavuz geneldir ve işin doğası, hizmet sunumu, büyüklüğü veya karmaşıklığı ne olursa olsun sektör gözetmeksizin bütün kuruluşlar için geçerlidir. Birçok küçük kuruluşun iş sağlığı ve güvenliği (OH&S), tesis yönetimi, insan kaynakları veya bulaşıcı hastalık uzmanları gibi işlevler için ayrılmış bölümlerinin olmadığını kabul eder.

Bu kılavuz, faaliyetlerinin doğası gereği halihazırda zorunlu enfeksiyon kontrolleri uygulayan hastaneler, tıbbi ya da biyolojik laboratuvarlar gibi kuruluşlara kapsamlı rehberlik sağlamayı amaçlamamaktadır.

TS 13811 Hijyen ve Sanitasyon Yönetim Sistemi ve/veya TS ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemlerini uygulayan kuruluşlar, bu kılavuzu aşağıda belirtildiği gibi PUKO döngüsüyle ilişkilendirerek kullanabilir ve/veya sistemlerine entegre edebilir. Sistem yaklaşımını benimsemek, kaynakların ve çabaların koordinasyonunu kolaylaştırır ve kuruluşların mevcut hijyen ve sanitasyon ve/veya iş sağlığı ve güvenliği süreçlerine, kılavuzun entegrasyonu, kuruluşların bulaşıcı hastalıklardan kaynaklanan riskleri daha iyi yönetmelerini sağlar.

Sürdürülebilir Güvenli Üretim için Hijyen, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Kılavuzunun hazırlanmasında titiz bir çalışma yürüten TSE, toplumun yaşam düzeyini yükseltmek misyonu ile kuruluşlara faaliyet alanları dahilinde rehberlik yapmaktadır. TSE tarafından gerçekleştirilen bu faaliyetler, insanı sevmek ve insana hizmet diye ifade ettiğimiz o klişe sözlerin altının doldurulduğu alanlardır.

TSE, bundan sonraki dönemlerde de görev alanı içerisinde aynı öncül yaklaşımı sergileyerek ülkemizin kurum ve kuruluşlarına, faaliyetlerinde dünya ile rekabet edebilir bir perspektif sunmaya devam edecektir.

Kılavuzda yer alan hijyen, enfeksiyon önleme ve kontrol önlemlerinin sektör gözetmeksizin tüm kuruluşlarımızda uygulanması ve ülkemizin sürdürülebilir güvenli üretimine sağlık, güvenlik ve esenlik ile katkı sağlaması dileklerimizle…

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

Güncelleme Yapılmaktadır.

Güncelleme Yapılmaktadır.

Genel Filtreler
Yalnızca Tam Eşleşmeler
İçeriklerde Ara
Başlıklarda Ara
Alıntılarda Ara
İçerik Tipi
Hizmetler
Haberler
Duyurular
Sayfalar
İçerik Türü
Ekler

Önerilen Aramalar hizmetlerimizduyurularhaberler