Otomatik Olmayan Tartı Aletleri Yönetmeliği 

Otomatik Olmayan Tartı Aletleri Yönetmeliği ( 2014/31/AB )
Kapsamımız;

ÜRÜN GRUBU MODÜL
Otomatik Olmayan Tartı Aletleri AB Tip İncelemesi(B Modülü)
Üretim Kalite Güvencesi (D Modülü)

CE Uygunluk Değerlendirme İşlemleri:
Aşağıda belirtilen doküman listesi online başvuru sisteme yüklenerek onaylandığında başvuru süreci başlar.
Başvuru Ekleri
1- Direktifler Müdürlüğü Başvuru Formu ve Sözleşme
2- Otomatik Olmayan Tartı Aletleri Yönetmeliği Bilgi Formu
3- Başvuru Sahibi Kuruluşun Unvanını, Yasal Statüsünü ve Temsil ve İlzam Yetkisi Olan Yöneticilerini Belirten Ticaret Sicil Gazetesi’nin Kopyası, Yurt Dışı Kuruluşlarda İse Muadili Yasal Bir Belge
4- Başvuru Sahibi Kuruluş Yetkililerinin İmza Sirküleri
5- Başvuru Sahibi Kuruluş İle Üretim Yeri Sahibi Kuruluş Farklı İse Aralarındaki Anlaşmayı Gösteren Belge 6- Marka Tescil Belgesi Fotokopisi
7- Başvuru Avansının Yattığını Gösteren Belge
8- Kalite Sistem Dosyası
9- Teknik Dosya
10- Teknik Dosya Değişiklik Bildirim Formu eğer halihazırda TSE’den belgeli ise

Direktif Sorumlusu:
Ozan Dergah Elçi – Gizem Çağıtan
Tel:90- 0312 416 67 56 / 0312 416 65 66 Faks: 90 – 312 416 62 82
Faks: 90 – 312 416 62 82
Mail :ie_oelci@tse.org.tr; ie_gcagiran@tse.org.
Direktif Müdürlüğü genel mail adresi: ce@tse.org.tr
Direktifler Müdürü telefon numarası: 0312 416 64 99
Adres: Necatibey Caddesi No: 112 Bakanlıklar / Ankara

Genel Filtreler
Yalnızca Tam Eşleşmeler
İçeriklerde Ara
Başlıklarda Ara
Alıntılarda Ara
İçerik Tipi
Hizmetler
Haberler
Duyurular
Sayfalar
İçerik Türü
Ekler

Önerilen Aramalar hizmetlerimizduyurularhaberler