TSE Hizmet Mevzuatı ve Hizmet Envanteri Standardı

1)  132 SAYILI TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ İLE İLGİLİ BAZI DÜZENLEMELER HAKKINDA KANUN

2)  TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜNÜN KURULUŞUNA DAİR CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ (4 SAYILI)

   TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜNÜN KURULUŞUNA DAİR CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ (4 SAYILI) (İlgili/Otuzdokuzuncu Bölüm)

3)  TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ ORGANLAR YÖNETMELİĞİ

4)  TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ PERSONEL YÖNETMELİĞİ

5)  TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ REHBERLİK VE DENETİM KURULU BAŞKANLIĞI YÖNETMELİĞİ

6)  TSE UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ