Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetimi Sistemi Belgelendirmesi

İş hayatımızda ve gündelik yaşantımızda bilgi teknolojileri büyük yer tutmaktadır. Sosyal, ticari ve bilimsel medyada adeta olmaz ise olmaz şartlardandır. Bilgi teknolojileri denildiğinde, internet hizmetlerinden arşivlemeye, teknik servis hizmetlerinden yazılım hizmetlerine kadar bir bilgi işlem biriminin sunabileceği tüm faaliyetleri kapsar. Bunca geniş kullanılan ve gittikçe yaygınlaşan ve de gelişen bir teknoloji mutlaka sürdürülebilir, yönetilebilir ve kontrol edilebilir olmalıdır.

Bu standardın amacı da bilgi teknolojileri hizmeti sunan kuruluşların veya birimlerin iç/dış müşterilerinin beklentilerini karşılama yeteneklerini ve performanslarını sürekli iyileştirmek ve geliştirmektir. Süreç tabanlı bir standart olup kalite veya bilgi güvenliği gibi standartlarla da entegre edilebilir.

TS ISO/IEC 20000-1 Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetimi Sistemi belgelendirmesi için Enstitümüz TÜRKAK tarafından akredite edilmiştir.

Neden  TS ISO IEC 20000-1  belgelendirmesine gerek vardır?

  • Sürdürülebilir, yeterli kabiliyette ve uygun performansta (başarım oranında) hizmet sunulabilirliğini göstermek ihtiyacı olduğunda bağımsız bir kuruluş tarafından yürütülen denetim faaliyetine başvurulmalıdır. TSE yetkin ve deneyimli denetçi kadrosu ile bu hizmeti sunmaktadır.
  • Son zamanlarda bilgi teknolojisi hizmet alımlarında hizmet sunmaya talip olan kuruluş veya birimlerden bu standarda uygun olarak çalışıldığının gösterilebilmesi için bağımsız belgelendirme aranmaktadır.

Hangi kuruluşlar TS ISO IEC 20000-1 belgesi alabilirler?

  • Bilgi teknolojisi hizmeti sunan (yazılım, donanım, internet, altyapı, teknik servis, veri tabanı, arşivleme, yedekleme vb) tüm bağımsız veya bir kuruluşun bünyesinde bulunan birimler bu standartta belgelendirme için başvurabilirler.

TS ISO/IEC 20000-1 Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetim Sistemi’nin Kullanım Sebepleri;

  • Hizmet şartlarının karşılanacağının güvencesi istendiğinde;
  • Tedarik zinciri içerisindeki hizmet sağlayıcıların uyumluluk içerisinde olmaları istendiğinde;
  • Hizmet sağlayıcının hizmet şartlarını karşılama kapasitesi gösterileceğinde;
  • Hizmet sağlayıcı tarafından hizmet yönetim süreçlerinin ve hizmetlerinin izlenmesi, ölçülmesi ve gözden geçirilmesi istendiğinde;
  • Hizmetlerin etkin uygulamalarının sunumunu iyileştirmede;
  • Denetçi tarafından HYS denetimlerinde kriter olarak

Başvurular ıslak imzalı olarak posta yoluyla alınmaktadır. Detaylar için aşağıda yer alan başvuru prosedürünü inceleyebilirsiniz:

TSE YÖNETİM SİSTEMLERİ BELGELENDİRMELERİ BAŞVURU PROSEDÜRÜ

 

E-Mail:fgungor@tse.org.tr / hyavuz@tse.org.tr

Tel:0 312 416 64 91

Adres:
TSE Bilişim Teknolojileri Test ve Belgelendirme Dairesi Başkanlığı C Blok 2. Kat
Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA

Genel Filtreler
Yalnızca Tam Eşleşmeler
İçeriklerde Ara
Başlıklarda Ara
Alıntılarda Ara
İçerik Tipi
Hizmetler
Haberler
Duyurular
Sayfalar
İçerik Türü
Ekler

Önerilen Aramalar hizmetlerimizduyurularhaberler