Yeni Sıcak Su Kazanları Yönetmeliği

Yeni Sıcak Su Kazanları Yönetmeliği
Kapsamımız;

Ürün Grubu Modül İlgili Standardlar
Gaz Yakan Sıcak Su Kazanları Modül B: AT Tip İncelemesi
Modül D: Üretim Kalite Güvencesi
Modül E: Ürün Kalite Güvencesi
TS EN 303-1
TS EN 303-3
TS EN 297
TS EN 483
TS EN 625
TS EN 677
Sıvı Yakıtlı Sıcak Su Kazanları Modül B: AT Tip İncelemesi
Modül D: Üretim Kalite Güvencesi
Modül E: Ürün Kalite Güvencesi
TS EN 303-1
TS EN 303-2
TS EN 297
TS EN 483
TS EN 625
TS EN 677

CE Uygunluk Değerlendirme İşlemleri:
Aşağıda belirtilen doküman listesi online başvuru sisteme yüklenerek onaylandığında başvuru süreci başlar. Başvuru Ekleri
1- Direktifler Müdürlüğü Başvuru Formu ve Sözleşme
2- Yeni Sıcak Su Kazanları Yönetmeliği Bilgi Formu
3- Başvuru Sahibi Kuruluşun Unvanını, Yasal Statüsünü ve Temsil ve İlzam Yetkisi Olan Yöneticilerini Belirten Ticaret Sicil Gazetesi’nin Kopyası, Yurt Dışı Kuruluşlarda İse Muadili Yasal Bir Belge 4- Başvuru Sahibi Kuruluş Yetkililerinin İmza Sirküleri
5- Başvuru Sahibi Kuruluş İle Üretim Yeri Sahibi Kuruluş Farklı İse Aralarındaki Anlaşmayı Gösteren Belge 6- Marka Tescil Belgesi Fotokopisi
7- Başvuru Avansının Yattığını Gösteren Belge
8- Kalite Sistem Dosyası
9- Teknik Dosya
10- Teknik Dosya Değişiklik Bildirim Formu eğer halihazırda TSE’den belgeli ise

Uygunluk Değerlendirme Başvuruları online olarak yapılmaktadır. Online başvurular için tıklayınız.

Direktif Sorumlusu:
Arif Cem Gürkan
Mail: acgurkan@tse.org.tr
Tel: 90-0312 416 65 68
Faks: 90 – 312 416 62 82
Direktif Müdürlüğü genel mail adresi: ce@tse.org.tr
Direktifler Müdürü telefon numarası: 0312 416 64 99
Adres: Necatibey Caddesi No: 112 Bakanlıklar / Ankara

Genel Filtreler
Yalnızca Tam Eşleşmeler
İçeriklerde Ara
Başlıklarda Ara
Alıntılarda Ara
İçerik Tipi
Hizmetler
Haberler
Duyurular
Sayfalar
İçerik Türü
Ekler

Önerilen Aramalar hizmetlerimizduyurularhaberler