Ölçü Aletleri Yönetmeliği

Ölçü Aletleri Yönetmeliği (2014/32/AB)
Kapsamımız;

Ürün Grubu Modül
MID MI-001 Su Sayaçları
MID MI-002 Gaz Sayaçları ve Hacim Dönüştürme Cihazları
MID MI-003 Aktif Elektrik Enerji Sayaçları
MID MI-004 Termal Enerji Sayaçları
MID MI-005 Su Dışındaki Sıvıların Miktarlarının Sürekli ve Dinamik Ölçümü için Ölçme Sistemleri
Modül B: AB Tip İncelemesi
Modül D: Üretim Kalite Güvencesi
Modül F: Ürün Kalite Doğrulaması
Modül H1: Tam Kalite Güvencesi

CE İşareti Uygunluk Değerlendirme İşlemleri:
Aşağıda belirtilen doküman listesi online başvuru sisteme yüklenerek onaylandığında başvuru süreci başlar. Başvuru Ekleri
1- Direktifler Müdürlüğü Başvuru Formu ve Sözleşme
2- Ölçü Aletleri Yönetmeliği Bilgi Formu
3- Başvuru Sahibi Kuruluşun Unvanını, Yasal Statüsünü ve Temsil ve İlzam Yetkisi Olan Yöneticilerini Belirten Ticaret Sicil Gazetesi’nin Kopyası, Yurt Dışı Kuruluşlarda İse Muadili Yasal Bir Belge
4- Başvuru Sahibi Kuruluş Yetkililerinin İmza Sirküleri
5- Başvuru Sahibi Kuruluş İle Üretim Yeri Sahibi Kuruluş Farklı İse Aralarındaki Anlaşmayı Gösteren Belge
6- Marka Tescil Belgesi Fotokopisi
7- Başvuru Avansının Yattığını Gösteren Belge
8- Kalite Sistem Dosyası
9- Teknik Dosya
10- Teknik Dosya Değişiklik Bildirim Formu eğer halihazırda TSE’den belgeli ise

Direktif Sorumlusu:
Ozan Dergâh ELÇİ
Mail: ie_oelci@tse.org.tr
Tel: +90 312 416 6756

Gizem ÇAĞIRAN
Mail: ie_gcagiran@tse.org.tr
Tel: +90 312 416 6566

Faks: +90 312 416 62 82
Direktif Müdürlüğü genel mail adresi: ce@tse.org.tr
Direktifler Müdürü Telefon numarası: 0312 416 64 99
Adres: Necatibey Caddesi No: 112 Bakanlıklar / Ankara

Genel Filtreler
Yalnızca Tam Eşleşmeler
İçeriklerde Ara
Başlıklarda Ara
Alıntılarda Ara
İçerik Tipi
Hizmetler
Haberler
Duyurular
Sayfalar
İçerik Türü
Ekler

Önerilen Aramalar hizmetlerimizduyurularhaberler