İthalat Denetimi; Ürünlerim kapsam dışı fakat gümrük idaresi beni TSE ye yönlendirdi. Ne yapmam gerekiyor?

Başvurunuzu Ticaret Bakanlığının TAREKS sistemine yapmanız gerekmektedir, TAREKS sistemindeki risk analizi sonucunda şayet başvurunuz Enstitümüze yönlendirilmesi halinde belge kontrolü, işaret kontrolü, fiziki muayene ve laboratuvar testinden biri veya birkaçı yapılmak/yaptırılmak suretiyle şayet ürünlerinizin tabi oldukları Standart/yönetmelik/mevzuat kapsamında olmadığının anlaşılması halinde başvurunuz kapsam dışı olarak sonuçlandırılacaktır.

İthalat Denetimi; Ürünlerimin hangi yönetmelik/mevzuat/standarda tabi olduğunu nasıl öğrenebilirim?

Şayet ürünleriniz 1 Sayılı Tebliğ kapsamında ise, ilgili tebliğin EK-1 inde, ürünlerinizin tabi olduğu standartlar listelenmiştir. İlgili tebliğ ekinden talep ettiğiniz bilgiye ulaşabilirsiniz. Şayet ürünleriniz 9 Sayılı Tebliğ kapsamında ise, ilgili tebliğin EK-2 sinde, ürünlerinizin tabi olduğu yönetmelikler listelenmiştir. İlgili tebliğ ekinden talep ettiğiniz bilgiye ulaşabilirsiniz. Şayet ürünleriniz 25 Sayılı Tebliğ kapsamında ise, ilgili tebliğin […]

İthalat Denetimi; İthal etmek istediğim ürünler TSE denetimine tabidir. Nasıl bir yol izlemeliyim?

1, 9 ve 25 sayılı Tebliğ kapsamı ürünler için başvurunuzu Ticaret Bakanlığının TAREKS sistemine yapmanız, 1 sayılı Tebliğ kapsamında TSE Markalı üründe girdi muafiyet belgesi ve 16 sayılı Gübre Tebliğ kapsamı ürünler için Enstitümüz BelgeNet sistemine başvuru yapmanız gerekmektedir. TAREKS sistemindeki risk analizi sonucunda Enstitümüze yönlendirilen başvurunuzu ve Gübre başvurunuzu https://basvuruportal.tse.org.tr/ adresi üzerinden takip edebilirsiniz.