Ürünlerinizin tabi olduğu Tebliğin 7. Maddesinde belirtildiği üzere kapsam dışı beyanı ithalatçı tarafından ilgili gümrük idaresine yapılmaktadır.