Ürününüzün GTİP (Gümrük tarife İstatistik pozisyonuna) tarifesinin, ilgili tebliğlerin ekli listesinde bulunup bulunmadığının tarafınızca kontrol edilmesi gerekmektedir.