Şayet ürünleriniz 1 Sayılı Tebliğ kapsamında ise, ilgili tebliğin EK-1 inde, ürünlerinizin tabi olduğu standartlar listelenmiştir. İlgili tebliğ ekinden talep ettiğiniz bilgiye ulaşabilirsiniz.
Şayet ürünleriniz 9 Sayılı Tebliğ kapsamında ise, ilgili tebliğin EK-2 sinde, ürünlerinizin tabi olduğu yönetmelikler listelenmiştir. İlgili tebliğ ekinden talep ettiğiniz bilgiye ulaşabilirsiniz.
Şayet ürünleriniz 25 Sayılı Tebliğ kapsamında ise, ilgili tebliğin EK-1 inde, ürünlerinizin tabi olduğu mevzuat listelenmiştir. İlgili tebliğ ekinden talep ettiğiniz bilgiye ulaşabilirsiniz.