Denetim faaliyetleri, Belge-Net sistemi üzerinden yürütülmekte olup, denetim faaliyetine konu bilgi/belge/dokümanlarınızı gerek e-imzalı olarak TAREKS sistemine yükleyeceğiniz evraklarla gerekse de Geri Bildirim modülünden yapacağınız açıklamalar ile denetmene bilgi aktarabilirsiniz.