Başvurunuzu Ticaret Bakanlığının TAREKS sistemine yapmanız gerekmektedir, TAREKS sistemindeki risk analizi sonucunda şayet başvurunuz Enstitümüze yönlendirilmesi halinde belge kontrolü, işaret kontrolü, fiziki muayene ve laboratuvar testinden biri veya birkaçı yapılmak/yaptırılmak suretiyle şayet ürünlerinizin tabi oldukları Standart/yönetmelik/mevzuat kapsamında olmadığının anlaşılması halinde başvurunuz kapsam dışı olarak sonuçlandırılacaktır.