Türk Standardları Enstitüsü FSSC 22000 Versiyon 6 “Gıda Güvenliği Sistemi” Belgelendirme Faaliyetine Başladı

FSSC 22000 – Gıda Güvenliği Sistemi FSSC 22000, FSSC Vakfı tarafından oluşturulan tüm gıda zincirinde yer alan gıda üreticilerinin, gıda güvenliği sistemlerinin tetkik edilmesi ve belgelendirilmesinde kullanılan uluslararası çapta kabul görmüş, ISO temelli bir belgelendirme programıdır. FSSC22000, Gıda Güvenliği konusunda dünyada söz sahibi olan ilgili birçok kuruluş ve organizasyonun geniş katılımıyla oluşturulmuş olup Global Food […]

Bazı Elektrikli Araçların İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat:2024/22) Kapsamında Düzenlenecek “İzin Belgesi” Hakkında Duyuru

Ticaret Bakanlığınca yayımlanan Bazı Elektrikli Araçların İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat:2024/22)’de, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca İzin Belgesi verilmesi için Türk Standardları Enstitüsü yetkilendirilmiştir. Bu Tebliğ kapsamında yapılacak iş ve işlemlere ilişkin Uygulama Yönergesi yayımlanmıştır. Dokümanlar: 2024 22 Tebliğ Uygulama Yönergesi Ek-1 İthalatı Yapılan Ürünlerle İlgili Yetkili Temsilcilik Sözleşmesi Ek-2 TSE Hizmet Yeri Belgelendirme İşlemleri Bilgilendirme Dokümanı […]

ISO/IEC JTC 1 / SC 29 MPEG çalışma grubu toplantıları Antalya´da gerçekleşecek.

Türk Standardları Enstitüsü’nün (TSE) üyesi olduğu Uluslararası Standardizasyon Teşkilatı (ISO) ve Uluslararası Elektroteknik Komisyonu (IEC) kuruluşlarının ortak komitelerinden olan ISO/IEC JTC 1/SC 29 “Ses, resim, multimedya ve hipermedya  bilgisi kodlaması” komitesinin altında standardizasyon çalışmalarını yürütmekte olan çalışma gruplarının toplantıları Antalya’da yapılacak. MPEG başlığı altında toplanan dokuz çalışma grubu yılda dört kez yaptıkları geniş katılımlı toplantıyı 24 – […]

Yenilikçilik Yönetimi-İnovasyon Yönetim Sistemi Uygunluk Değerlendirmesi

Bu standart, tüm kurulu organizasyonlarda kullanılmak üzere bir inovasyon yönetim sisteminin kurulması, uygulanması, sürdürülmesi ve sürekli iyileştirilmesi için rehberlik eder. TS EN ISO 56002 Yenilikçilik (İnovasyon) Yönetim Sistemi – İnovasyon Yönetim Sistemi; yeniliği teşvik etmek, kuruluşun mevcut yenilik performansını değerlendirmek, iş sürekliliğini sağlamak ve kurumsal değişim programlarını desteklemek için ortak bir çerçeve sağlar. Diğer yönetim […]

Fotovoltaik Modül Teknolojilerinde Üniversite ve Ar-Ge Merkezlerine Destek TSE’den…

Ülkemizde Fotovoltaik Modül Teknolojilerinde Ar-Ge çalışmaları yapan Üniversite, Araştırma ve Uygulama Merkezlerine, Fotovoltaik Modül Test Laboratuvarı Ar-Ge Deneylerinde %15 İndirim Desteği TSE´den Ticaret ve teknoloji savaşlarının yaşandığı günümüz dünyasının kazananları; özgün, yenilikçi ve rekabetçi üretim yapan ülkeler olacaktır. Böyle bir konjonktürde, Ülkemizin Yenilenebilir Enerji Politikasında, Yerli ve Milli Enerji ile Enerji Bağımsızlığı yolunda kritik teknolojileri […]

Enstitümüz Akreditasyon Süreçlerini Tamamlayarak, Ülkemizin İlk Bağımsız Emniyet Değerlendirme (ISA) ve Ortak Emniyet Yöntemleri Değerlendirme Kuruluşu (AsBo) Olmuştur.

Bilindiği üzere, Enstitümüz Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yetkilendirmesi ile demiryolu araçlarının test, muayene ve belgelendirme işlemleri ile Bakımdan Sorumlu Kuruluşların (ECM) belgelendirme faaliyetlerini yürütmektedir. Enstitümüz, demiryolu uygunluk değerlendirme faaliyetlerine başladığı günden itibaren gerekli tüm altyapı şartlarının tamamlayarak, öncelikle TS EN/ISO IEC 17065 standardı kapsamında akreditasyon süreçlerini tamamlamıştır. 21.02.2019 tarihinde akredite olan Enstitümüz, ülkemizin demiryolu belgelendirme […]

Nükleer Yapı Denetimleri

Türk Standardları Enstitüsü, Nükleer Düzenleme Kurumu tarafından 15/07/2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 787 nci maddesi ve 30024 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olan “Nükleer Santrallerin Yapı Denetimi Yönetmeliği” hükümlerinde belirtilen düzenlemeler çerçevesinde nükleer santral sahalarında bulunan nükleer […]

Enstitümüz, Uluslararası Havacılık için Karbon Dengeleme ve Azaltma Programı(CORSIA) kapsamında Türkiye´de akredite edilen ilk kuruluş oldu.

Havacılık faaliyetleri kaynaklı iklim etkilerinin yönetimi ve Karbon Nötral Büyüme; Enstitümüz, Uluslararası Havacılık için Karbon Dengeleme ve Azaltma Programı(CORSIA) kapsamında Türkiye’de akredite edilen ilk kuruluş oldu. CORSIA, ICAO ’nun karbon nötral büyüme (CNG) hedefini gerçekleştirmek için Uluslararası Sivil Havacılık Otoritesi (ICAO) tarafından oluşturulmuş uluslararası havacılık için bir karbon denkleştirme ve azaltım programıdır. “Enstitümüz, “Havacılık/ICAO CORSIA […]

Türkiye´nin en büyük güneş enerji santrali Karapınar YEKA-1 GES Projesi için teknik destek ve gözetim hizmetini sürdürmektedir.

Türk Standardları Enstitüsü, tamamlandığında 1347 MWm /1000 MWe kurulu güce sahip olacak KARAPINAR YEKA-1 Güneş Enerjisi Santrali Projesinde; ulusal/uluslararası standartlar, teknik şartnameler ve yönetmelikler çerçevesinde Kalyon Güneş Enerjisi Üretim AŞ’ye teknik destek, proje süpervizörlüğü ve gözetim hizmetleri sağlamaktadır. Kurulu gücü 530 MW’a ulaşan santral, AA ve DA kurulu gücü ile Avrupa’nın en büyük güneş enerjisi santrali konumuna […]