Yenilikçilik Yönetimi-İnovasyon Yönetim Sistemi Uygunluk Değerlendirmesi

Bu standart, tüm kurulu organizasyonlarda kullanılmak üzere bir inovasyon yönetim sisteminin kurulması, uygulanması, sürdürülmesi ve sürekli iyileştirilmesi için rehberlik eder.

TS EN ISO 56002 Yenilikçilik (İnovasyon) Yönetim Sistemi – İnovasyon Yönetim Sistemi; yeniliği teşvik etmek, kuruluşun mevcut yenilik performansını değerlendirmek, iş sürekliliğini sağlamak ve kurumsal değişim programlarını desteklemek için ortak bir çerçeve sağlar. Diğer yönetim sistemlerine kolayca entegre edilir.

Bu standarda uygun bir inovasyon yönetim sistemi uygulamanın faydaları:

  • Belirsizliği yönetme becerisinin artması;

Piyasalar birkaç yıl öncesine göre daha hızlı değişiyor. Ayrıca, gelecekteki pazar gelişmeleri, yeni teknolojilerin etkisi ve müşterilerin ihtiyaçları hakkında artan bir belirsizlik var. TS EN ISO 56002’ye göre bir inovasyon yönetim sisteminin uygulanması, şirketlerin bu artan belirsizliği daha iyi yönetmelerine yardımcı olur.

  • Artan büyüme, gelirler, karlılık ve rekabet gücü;

Çok sayıda bilimsel çalışma, açık bir inovasyon stratejisine, etkili inovasyon yönetimine ve yüksek düzeyde inovasyon yeteneğine sahip şirketlerin rakiplerine göre avantajları olduğunu açıkça göstermiştir. Ortalamadan daha hızlı büyürler ve diğerlerinden daha yüksek kar elde ederler. Ürünlerini, hizmetlerini ve süreçlerini sürekli geliştirerek diğerlerinden daha rekabetçidirler.

  • Daha az maliyet, artan üretkenlik ve kaynak verimliliği;

Başarılı inovasyon yönetimi, aynı derecede iç yapıların inovasyonuna ve aynı zamanda piyasada inovasyonu uygulamaya odaklıdır. Pek çok şirkette süreç optimizasyonu, sürekli iyileştirme, süreç yeniliği veya organizasyonel yenilik olarak tanımlanan dahili yaklaşım, şirketlerin aynı ve hatta daha iyi sonuçları kalıcı olarak daha düşük maliyetlerle elde etmelerini sağlar. Bunun için yöntemler fikir yönetimi veya sürekli iyileştirme sürecidir.

  • Geliştirilmiş sürdürülebilirlik ve dayanıklılık;

Etkili inovasyon yönetimine sahip şirketler, inovasyon stratejilerini tanımlamayan, ancak bunun yerine öncelikle bireylerin bağlılığı ile yönlendirilen diğerlerinden daha sürdürülebilir bir şekilde inovasyon uygulayabilir.

TS EN ISO 56002’nin temel fikri, yeniliklerin sürdürülebilir gelişimini sağlayan bir sistem kurmaktır. Bu, şirketin artan bir esnekliğini gerektirir: Başarısızlıklardan sonra yeniden başlama ve bunların üstesinden gelme yeteneğini destekler.

  • Kullanıcıların, müşterilerin, vatandaşların ve diğer ilgili tarafların artan memnuniyeti;

Hizmetlerini sürekli olarak dış tarafların (müşteriler, vatandaşlar, hissedarlar vb.) mevcut veya gelecekteki ihtiyaçlarına göre uyarlayan şirketler, bu hedef gruplarda, gelişimlerini ihtiyaçlarını geride bırakanlara göre daha yüksek düzeyde müşteri odaklılık elde etmektedir. TS EN ISO 56002’ye göre inovasyon yönetim sistemi, müşteriler ve dış taraflarla iş birliği sağlar.

  • Teklif portföyünün sürekli yenilenmesi;

Hızla değişen pazarlarda şirketler, pazara sunduklarını sürekli olarak yeniden düşünmeli ve revize etmelidir. Bu, rastgele bir temelde bireylerin fikirleri aracılığıyla veya sürdürülebilir bir sistem aracılığıyla yapılabilir.

TS EN ISO 56002’ye göre bir inovasyon yönetim sisteminin getirilmesi, teklif portföyünün sürdürülebilir bir şekilde yenilenmesini sağlar ve böylece pazardaki rekabet gücünü güvence altına alır.

  • Organizasyonda yer alan ve yetkilendirilen kişiler;

TS EN ISO 56002’ye göre kararlı ve proaktif iş gücü için bir inovasyon yönetim sistemi uygularken, inovasyon kültürünün geliştirilmesi özellikle önemlidir. Fırsatları gören, fikir geliştiren ve uygulayan çalışanlar şirket için hafife alınmaması gereken bir kaynaktır. TS EN ISO 56002 standardı, çok somut önlemlerle bir inovasyon kültürünün geliştirilmesini önermektedir.

  • Ortakları, işbirlikçileri ve finansmanı çekme becerisinin artması;
  • Kuruluşun artan itibarı ve değeri;
  • Yönetmeliklere ve diğer ilgili gerekliliklere kolaylaştırılmış uyum.

Detaylı bilgi için:
Sistem Belgelendirme Grup Başkanlığı:
Mesut DURU
mduru@tse.org.tr
Elif KIRBAŞ
ekirbas@tse.org.tr

Yayınlama Tarihi : Mart 29, 2023
Düzenlenme Tarihi : Mart 29, 2023
Genel Filtreler
Yalnızca Tam Eşleşmeler
İçeriklerde Ara
Başlıklarda Ara
Alıntılarda Ara
İçerik Tipi
Hizmetler
Haberler
Duyurular
Sayfalar
İçerik Türü
Ekler

Önerilen Aramalar hizmetlerimizduyurularhaberler