Sızma testi yapan firma belgesi almak istiyoruz ne yapmalıyız?

TS 13638 standardında belirtilen seviyede ve sayıda belgeli uzman personele sahip olmak; – A seviye firma için en az 1 adet Kıdemli, 1 adet Sertifikalı, 1 adet Kayıtlı ve 2 adet Stajyer Sızma Testi Uzmanı sertifikasına sahip personel, – B seviye firma için en az 1 adet Sertifikalı, 1 adet Kayıtlı ve 1 adet Stajyer […]

Sızma testi personel belgesi almak istiyoruz ne yapmalıyız?

Stajyer Sızma Test Uzmanı Stajyer Sızma Testi Uzmanı, sektörde çalışmaya başlamış kişileri tanımlamaktadır. Stajyer Sızma Testi Uzmanlarında aşağıdaki şartlar aranmaktadır; Bir yıl içerisinde güvenlik konusunda en az bir (1) adet eğitim almış olmak, 6 ay bilgi güvenliği/bilişim alanında tecrübe veya Yazılı(Teorik) Sınavda 100 üzerinden 50 puan almak. Kayıtlı Sızma Test Uzmanı Kayıtlı Sızma Testi Uzmanı […]

Bilgi ve İletişim Güvenliği Rehberi Uyum Denetimi Hizmeti Sağlayan Firmaların sağlaması gereken şartlar nelerdir?

Firmaların Bilgi ve İletişim Güvenliği Rehberi uyum denetimlerinde yetkilendirilebilmeleri için gerekli şartlar: a. Firmanın bilgi varlıklarını (denetimde elde ettiği bilgi ve belgeleri de içerecek şekilde) kapsam dahiline alan ISO/IEC 27001 uyumlu Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi kurulum ve işletim sürecinin tamamlanmış olması ve IAF üyesi bir akreditasyon kuruluşu tarafından akredite edilmiş ve akreditasyon kapsamında ISO/IEC 27001 […]

Bilişim Teknolojileri EBYS başvuru işlemleri nereden / nasıl yapılmakta?

Başvuru için https://belge.tse.org.tr/index.aspx adresinden başvuru işlemini gerçekleştirilmesi ve başvuru adımlarında bildirilecek olan dokümanların imzalanarak eksiksiz aktarılması gerekmektedir. Belgenetten alınan başvuru çıktısı, Marka Tescil Belgeleri, İmza sirküleri belgesi, ticari sicil gazetesi, ilgili belgelendirmenin başvuru ücreti kadar avansın TSE banka hesabına yatırıldığına dair dekont, kamu kurumu ise kuruluş kanunu bilgisi ve ekte aktarılan hizmet sözleşmesi

Bilişim Teknolojileri SPICE başvuru işlemleri nereden / nasıl yapılmakta?

İlk aşamada başvuru için https://belge.tse.org.tr/index.aspx sayfasından firma adına bir kullanıcı adı alarak firma adına başvuru yapmanız gerekiyor. 1 Şubat 2016 tarihinden itibaren sistemimizde sadece e-imza ve mobil imza ile başvuru alınmaktadır. İmza sirkülerinde veya vekâletname ile imza yetkisi verilen kişinin e-imzası ile başvuru yapması önem arz etmektedir. Başvurunuzu belgenet sisteminde tamamladığınızda otomatik olarak başvuru formu […]