Başvuru için https://belge.tse.org.tr/index.aspx adresinden başvuru işlemini gerçekleştirilmesi ve başvuru adımlarında bildirilecek olan dokümanların imzalanarak eksiksiz aktarılması gerekmektedir.
Belgenetten alınan başvuru çıktısı, Marka Tescil Belgeleri, İmza sirküleri belgesi, ticari sicil gazetesi, ilgili belgelendirmenin başvuru ücreti kadar avansın TSE banka hesabına yatırıldığına dair dekont, kamu kurumu ise kuruluş kanunu bilgisi ve ekte aktarılan hizmet sözleşmesi