TS 13638 standardında belirtilen seviyede ve sayıda belgeli uzman personele sahip olmak;

– A seviye firma için en az 1 adet Kıdemli, 1 adet Sertifikalı, 1 adet Kayıtlı ve 2 adet Stajyer Sızma Testi Uzmanı sertifikasına sahip personel,

– B seviye firma için en az 1 adet Sertifikalı, 1 adet Kayıtlı ve 1 adet Stajyer Sızma Testi Uzmanı sertifikasına sahip personel,

– C seviye firma için en az 1 adet Kayıtlı Sızma Testi Uzmanı sertifikasına sahip personel çalıştırmak gerekmektedir.
A ve B seviye firma olmak için Türkak’tan akredite olmuş bir belgelendirme kuruluşundan alınan TS EN ISO/IEC 27001 belgesine sahip olmak, C seviye firma olmak için ise TS 13638 standardında belirtilen TS EN ISO/IEC 27001 standardının ilgili maddelerini sağlamak