İlk aşamada başvuru için https://belge.tse.org.tr/index.aspx sayfasından firma adına bir kullanıcı adı alarak firma adına başvuru yapmanız gerekiyor. 1 Şubat 2016 tarihinden itibaren sistemimizde sadece e-imza ve mobil imza ile başvuru alınmaktadır. İmza sirkülerinde veya vekâletname ile imza yetkisi verilen kişinin e-imzası ile başvuru yapması önem arz etmektedir.
Başvurunuzu belgenet sisteminde tamamladığınızda otomatik olarak başvuru formu oluşur. En son oluşan onaylı pdf formatındaki başvuru formunu yazdırınız. Yazdırılan formu ıslak imza ile imzalayarak kaşeletiniz. Sistemde başvuru yapan kişinin e-imzası ve şirket adına imza sirkülerinde başvuru yapan kişinin ismi olmalıdır. (veya noter tasdikli vekâletname olmalıdır)

Ek belgeler: Hizmet sözleşmesi, imza sirküleri, faaliyet belgesi(Ticaret sicil gazetesi, ticari faaliyet belgesi), marka tescil belgesi, üretici ile başvuran firma farklı ise bu iki firma arasındaki sözleşme