2024-2025 ANKARA/MERKEZ KIŞ DÖNEMİ STAJYER LİSTESİ İLANI

2024-2025 Kış Dönemi staj başvuruları kabul edilen aşağıdaki listede adı geçen öğrencilerin staj yapıp yapmayacaklarını 05 Temmuz 2024 Cuma günü saat 18:00’a kadar İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığına bildirmeleri (şahsen veya stajbasvuru@tse.org.tr mail adresine başvuru formunda verilen elektronik posta adresi üzerinden)  gerekmektedir. Başvuru belgelerinin aslını staj başlayacakları tarihe kadar ibraz etmeyenler ile eksik veya yanlış beyanda bulunanların stajı iptal edilecektir. […]

İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI SINAV SONUÇ DUYURUSU

Enstitümüzde 16-19 Nisan 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilen İdari Hizmet Sözleşmeli Personel Alımı sınav sonuçları belirlenmiş olup adaylar sınav sonuçlarını, kariyer kapısı işe alım platformuna ( https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/ ) e-devlet şifresi ile giriş yaparak ilgili sayfada sol panelde yer alan “Başvurularım” kısmından görüntüleyebilirler. Sözlü sınavı kazanan asil adayların adreslerine posta yoluyla tebligat yapılacaktır. İlgililere duyurulur.

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Enstitümüz Merkez ve Taşra Teşkilatında İdari Hizmet Sözleşmeli Personel istihdam edilmek üzere sözlü sınavla aşağıdaki tabloda belirtilen programlardan mezun, 13 Mühendis, 1 Tekniker, 2 Memur, 1 Koruma ve Güvenlik Görevlisi ve 17 Odacı (Hizmetli) olmak üzere toplam 34 personel alınacaktır. E-Devlet Başvuru Linki: https://www.turkiye.gov.tr/tse-kariyer-kapisi-kamu-ise-alim?islem=ilan Sıra No Öğrenim Durumu Puan Türü Kadro Unvanı Görev Yapacağı Şehir […]

İnceleme Elemanı Çalıştırılmasına İlişkin Duyuru

Enstitümüzün Muayene Gözetim Merkezi Başkanlığınca “Su Dışındaki Sıvılar İçin Ölçme Sistemleri ile Bazı Ölçü ve Tartı Aletlerinin Muayene Yönetmeliği” kapsamında yürütülen ölçü aletleri muayeneleri ve “Asansör Periyodik Kontrol Yönetmeliği” kapsamında yürütülen asansör periyodik kontrolleri özelinde deneyimli adaylar ile 132 sayılı Türk Standardları Enstitüsü ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanunun 10/A maddesinin Ek 1 inci fıkrası […]

İnceleme Elemanı Çalıştırılmasına İlişkin Duyuru

Enstitümüzün Muayene Gözetim Merkezi Başkanlığınca yürütülen Veri Merkezi  ve Kamu Bulut Bilişim Belgelendirme hizmeti özelinde deneyimli adaylar ile 132 sayılı Türk Standardları Enstitüsü ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanunun 10/A maddesinin Ek 1 inci fıkrası kapsamında belirli süreli geçici nitelikte hizmet akdi ile aşağıda belirtilen niteliklere haiz inceleme elemanı çalıştırılacaktır. 1-BAŞVURU ŞARTLARI: Genel Şartlar: 1) […]

TSE İnceleme Elemanı Çalıştırılmasına İlişkin Duyuru

Enstitümüzün Muayene Gözetim Merkezi Başkanlığınca “Nükleer Santrallerin Yapı Denetimi Yönetmeliği” kapsamında yürütülen Akkuyu NGS Sahasında verilmekte olan Nükleer Yapı Denetimi Hizmeti özelinde deneyimli adaylar ile 132 sayılı Türk Standardları Enstitüsü ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanunun 10/A maddesinin Ek 1 inci fıkrası kapsamında belirli süreli geçici nitelikte hizmet akdi ile aşağıda belirtilen niteliklere haiz inceleme […]