İnceleme Elemanı Çalıştırılmasına İlişkin Duyuru

Enstitümüzün Muayene Gözetim Merkezi Başkanlığınca “Su Dışındaki Sıvılar İçin Ölçme Sistemleri ile Bazı Ölçü ve Tartı Aletlerinin Muayene Yönetmeliği” kapsamında yürütülen ölçü aletleri muayeneleri ve “Asansör Periyodik Kontrol Yönetmeliği” kapsamında yürütülen asansör periyodik kontrolleri özelinde deneyimli adaylar ile 132 sayılı Türk Standardları Enstitüsü ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanunun 10/A maddesinin Ek 1 inci fıkrası kapsamında belirli süreli geçici nitelikte iş akdi ile aşağıda belirtilen niteliklere haiz inceleme elemanı çalıştırılacaktır.

1-BAŞVURU ŞARTLARI:

Genel Şartlar:

1) Türk Vatandaşı olmak.

2) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm edilmemiş olmak.

3) Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.

4) Yaptırılacak güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak.

5) Askerlikle ilgisi bulunmamak.

6) Görevini devamlı yapmaya engel olabilecek sağlık sorunu veya yurt içinde ve dışında görev yapmasına ve seyahat etmesine engel başka bir durumu bulunmamak.

7) B sınıfı (manuel) ehliyete sahip olmak.

8) Ekip çalışmasına yatkın olmak.

9) Etkili yazılı-sözlü Türkçe iletişim bilgisine sahip olmak ve iletişim becerisi kuvvetli olmak.

10) Denetim konusunda tecrübe sahibi olmak.

11) İyi derece raporlama yeteneğine sahip olmak.

12) MS Office programlarına hakim olmak.

 

Özel Şartlar:

TABLO-1- Asansör Periyodik Kontrol Yönetmeliği Kapsamında Yürütülen Asansör Periyodik Kontrolleri

İlgili Birim

Şehir

Meslek

İlave Yetkinlikler

Sayı

Akdeniz Bölge Koordinatörlüğü

Antalya

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elektrik Mühendisi, Elektronik Mühendisi, Elektrik-Elektronik Mühendisi, Mekatronik Mühendisi, Makine Mühendisi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. TSE Asansör Muayene Elemanı sertifikasına

ve/veya

Meslek odaları veya asansör muayenesi kapsamında TS EN ISO/IEC 17024 standardından akredite personel belgelendirme kuruluşunca verilmiş asansör muayene elemanı sertifikasına sahip olmak

 

1

Alanya

2

Isparta

1

Muayene Gözetim Merkezi Başkanlığı

Ankara

2

Kırıkkale

1

Bursa Bölge Koordinatörlüğü

Balıkesir

5

Çukurova Bölge Koordinatörlüğü

Osmaniye

1

Doğu Anadolu Bölge Koordinatörlüğü

Van

2

Ege Bölge Koordinatörlüğü

Muğla/Denizli

1

Güneydoğu Anadolu Bölge Koordinatörlüğü

Diyarbakır

11

Karadeniz Bölge Koordinatörlüğü

Giresun

1

Rize

1

Marmara Bölge Koordinatörlüğü

İstanbul Avrupa

6

Belgelendirme Merkezi Başkanlığı

Kastamonu

1

Konya Bölge Koordinatörlüğü

Afyon

1

TABLO-2- Su Dışındaki Sıvılar İçin Ölçme Sistemleri İle Bazı Ölçü ve Tartı Aletlerinin Muayene Yönetmeliği Kapsamında Yürütülen Ölçü Aletleri Muayeneleri

İlgili Birim

Şehir

Meslek

İlave Yetkinlikler

Sayı

Akdeniz Bölge Koordinatörlüğü

Antalya

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elektrik Mühendisi, Elektronik Mühendisi, Elektrik-Elektronik Mühendisi, Mekatronik Mühendisi, Makine Mühendisi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                1 yıl iş tecrübesine sahip olmak

2

Muayene Gözetim Merkezi Başkanlığı

Eskişehir

1

Zonguldak

1

Bursa Bölge Koordinatörlüğü

Balıkesir

1

Çukurova Bölge Koordinatörlüğü

Adana

6

Hatay

1

Mersin

1

Doğu Anadolu Bölge Koordinatörlüğü

Erzurum

1

Van

1

Ege Bölge Koordinatörlüğü

Denizli

1

Muğla

1

İzmir

1

Güneydoğu Anadolu Bölge Koordinatörlüğü

Şanlıurfa

1

Gaziantep

2

Karadeniz Bölge Koordinatörlüğü

Samsun

1

Marmara Bölge Koordinatörlüğü

İstanbul Anadolu

1

İstanbul Avrupa

2

Kayseri Bölge Koordinatörlüğü

Kayseri

1

Konya Bölge Koordinatörlüğü

Konya

3

2-BAŞVURU ŞEKLİ

Yukarıda belirtilen yetkinlikleri karşılayan adaylar, başvurularını 6 Şubat 2024 – 16 Şubat 2024 tarihleri arasında, http://aday.tse.org.tr adresi üzerinden PDF formatında detaylı özgeçmişlerini ve yetkinliklerine ilişkin kanıt dokümanları da sisteme ekleyerek başvuru yapabileceklerdir. Adayların, sistemde yer alan bütün bilgilerin doğru ve eksiksiz doldurulmaları ve “Kişisel Bilgiler-Çalışmak İstenilen Şehir” Bölümünden çalışmak istedikleri ili (birden fazla il seçilebilir) seçmeleri gerekmektedir. Adaylar özgeçmişini oluşturduktan sonra “Başvurularım” bölümünden “Başvuru Yap” sekmesini seçerek aşağıda gösterildiği gibi başvurularını gerçekleştirmelidirler.

3-BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

16 Şubat 2024 tarihine kadar yapılan başvurular, Muayene Gözetim Merkezi Başkanlığımız tarafından incelenecek olup, kriter ve yetkinlikleri sağlayan adaylar, TSE İnceleme Elemanı Havuzuna dahil edileceklerdir. Havuza dahil edilen adaylar, Türk Standardları Enstitüsünde İnceleme Elemanı Çalıştırılmasına İlişkin Komisyon tarafından değerlendirilerek göreve başlatılması uygun görülenlere gerekli bildirim yapılacaktır. İnceleme elemanı havuzuna (Özgeçmiş Havuzu) dahil edilmiş olmak işe başlatılacak anlamına gelmemektedir.

4-DETAYLI BİLGİ İÇİN

Ölçü aletleri ve asansör muayene uzmanı adayları; eem@tse.org.tr e-posta adresinden ve ayrıca aşağıda verilen telefon numarasından da bilgi alabileceklerdir.

TSE Muayene Gözetim Merkezi Başkanlığı

  1. Yıl Bulvarı Cevat Dündar Caddesi 1236. Sokak No:1 (Ostim Stadyumu Arkası)

Ostim / Yenimahalle / ANKARA

Tel: 0 (312) 592 51 54

Yayınlama Tarihi : Şubat 6, 2024
Düzenlenme Tarihi : Şubat 13, 2024
Genel Filtreler
Yalnızca Tam Eşleşmeler
İçeriklerde Ara
Başlıklarda Ara
Alıntılarda Ara
İçerik Tipi
Hizmetler
Haberler
Duyurular
Sayfalar
İçerik Türü
Ekler

Önerilen Aramalar hizmetlerimizduyurularhaberler