-Uygunluk Gözetimi ve Muayenesi (TS EN 62446-1)
-Kurulum ve Montaj Kontrolleri
-İmalat süreci kontrolü, İmalatçı değerlendirme
-Termografi Testi (IEC 62446-3)
-Tasarım ve kurulu güç doğrulama (IEC 62548, TSE EN 61724, TSE EN 61829)
-Yükleme Öncesi Gözetim
-2. Taraf İşveren Mühendisliği