Kapsam Değerlendirme/Muafiyet İşlemleri

 • Başvuru işlemleri online olarak yapılmaktadır.
 • Tip Onay Muafiyet/Kapsam Değerlendirme İşlemleri Talimatı doğrultusunda yürütülmektedir.
 • Başvuru dosyası Araç Tip Onay Hizmetleri Müdürü tarafından ilgili İnceleme Elemanına havale edilir.
 • İnceleme Uzmanlarımız komisyona girecek dosyaların gerekli idari ve teknik dokümanlar bakımından ön kontrolünü gerçekleştirerek, komisyon değerlendirmesine sunmaktadır.
 • Tip Onay Muafiyet Değerlendirme İşlemleri ile ilgili ücretlendirme Ulaşım Sistemleri Merkezi Başkanlığı Hizmet Bedeli Tarifesinde belirtildiği üzere aşağıda açıklandığı şekilde yapılır:
 • Tip Onay Muafiyet (Kapsam Dışı) Değerlendirme Ücreti, başvurunun Muafiyet Değerlendirme Komitesince karara bağlanması durumunda, başvuru konusu her tip/model başına fatura ettirilir.
 • Marka, tip, ticari tanım, model, üretim/model yılı vb. tanımlamaları aynı olmakla birlikte, başvuru konusu araçların kendi içerisinde ayırt edici teknik özelliklerinde, kullanım amaçlarında, yapısal özellikleri gibi karakteristiklerinde farklılıklar bulunması ve değerlendirme yapılırken bu hususlara ait farklılıkların karara esas teşkil edebilecek nitelikte olması, ilave teknik doküman veya beyanların incelenerek değerlendirme yapılmasını gerektiği veya ilgili mevzuat ve Bakanlık talimatları çerçevesinde farklı maddeler kapsamında sonuç değerlendirmesi yapılması durumunda, Tip Onay Muafiyet (Kapsam Dışı) Değerlendirme Ücreti, araçların markası, tipi, ticari tanımı, modeli, üretim/model yılı vb. aynı olsa da incelemeye tabi tutulan her araç grubu için ayrı alınır.
 • Tip Onay Muafiyet (Kapsam Dışı) Değerlendirme Ücreti, başvuru aşamasında alınır.
 • İnceleme Elemanının, Ulaşım Sistemleri Merkezi Başkanlığı bünyesinde kurulmuş olan “Muafiyet Değerlendirme Komisyonu” na sunar.
 • Başvuru sahibi başvurusunu kontrol ederek başvurusu aşamalarından bilgi alabilmektedir.
 • Başvurunun Muafiyet Değerlendirme Komitesince karara bağlanması durumunda, eğer sonuç olumlu ise BELGENET başvurusu üzerine Fatura Bildirim Yazısı yüklenir. Olumsuz değerlendirme yapılması halinde olumsuzluk yazısı yüklenir ve başvuru işlemi sonlandırılır.
 • Başvuru sonlandırıldığında başvuru sahibine otomatik olarak başvurunun sonuçlandığına dair e-posta gönderilir.
 • Olumlu sonuçlanan işlemlerde, Başvuru sahibi bu aşamadan sonra TSE 360 sistemi üzerinden araçların bulunduğu Gümrük Müdürlüğü’ne ait hinterlant içeresinde yer alan TSE Temsilciliğine saha incelemesi için başvurmalıdır.
 • TSE Temsilciliği Araç Tip Onay Hizmetleri Müdürlüğümüzden Muafiyet Yazınızı talep edecek ve kendilerine iletilecektir.
 • Bu aşamadan sonra Muafiyet Yazınız ve Faturanız başvuru sahibine gönderilerek başvuru işlemi tamamlanacaktır.
 • Başvurunun iptali halinde iptal faturası ve iptal yazısı doğrudan başvuru sahibine gönderilecektir.
 • Başvurunun ilk aşamada mükerrer başvuru, başka bir birime yapılması gerekli hatalı başvuru vb. sebeplerle reddedilmesi halinde ise RED sebebi yazılacak herhangi bir yazı ve fatura düzenlenmeyecektir.
 • Başvuru detayları için BAŞVURU bölümünü mutlaka titizlikle inceleyip, şartları uygulayınız.

BAŞVURU

1- Başvurular  https://basvuruportal.tse.org.tr/ (BelgeNET) üzerinden yapılacaktır.

Tip Onayı Kapsam Değerlendirme (Muafiyet) Başvuru eğitim videosunu izlemek için tıklayınız.

2-BELGENET üzerinde, başvuru bilgileri girilip, Başvuru Formu oluşturulurken “Başvuru Sahibi” ve “Firmada İrtibat Kurulacak Kişi” bilgileri ile “Başvuru Sahibi Vekili” bilgileri karıştırılmamalıdır.

3-İmza yetkilisi yani e-imza sahibi firma sahibi, firma çalışanı ya da firma vekili vb. her kim ise ilgili alanda onun bilgileri bulunmalıdır.

4-BELGENET Sistemi üzerinde oluşturmuş olduğunuz BAŞVURU FORMUNUZU bilgisayarınıza kaydederek mutlaka hata olup olmadığını kontrol ediniz.

5-DOKÜMANLAR bölümünde yer alan Tip Onay Kapsam Değerlendirme (Muafiyet) İşlemleri Araç Listesi Formu aşağıda açıklandığı şekilde doldurularak, başvuru ekinde sunulmalıdır.

6-Başvuru ekleri için ayrılmış bazı bölümler ile bu bölümlere yüklemeniz gerekli dosyalar ile genel kaide olmamak kaydıyla dosya adları aşağıda belirtilmiştir:

Dekont: Muafiyet değerlendirme ücretinin ödendiğine dair dekont yada dekontlar bir dosya ve DEKONT adı altında sunulmalıdır.

Ticari Sicil Gazetesi: Güncel unvan ve adresinizi içeren Ticari Sicil gazetesi TSG adıyla başvuruda sunulmalıdır.

CE Uygunluk Belgesi: Tip Onay Kapsam (Muafiyet) değerlendirme başvurularında, kapsamına girmesi halinde MD, EMC, LVD vb. yönetmeliklere göre, araçların şasi ve/veya seri numaralarını içeren İmalatçı CE Uygunluk Beyanı, CE_DEKLERASYONU dosya adlarıyla sunulmalıdır. Adlandırmada Taşıyıcı araç ve Üst Yapı/Yapıların farkı gözetilmelidir.

İmalatçı Beyanı: Aracın tip onayı ve tip onay müracaatı olmadığını, Aracın tasarım amacını, Aracın kullanım fonksiyonlarını belirten beyan yazısı, KATALOG-BEYAN adıyla sunmalıdır.

Egzoz Emisyon Tip Onay Belgesi: Araç motoruna ait egzoz emisyon tip onay belgesi EMİSYON dosya adıyla sunulmalıdır.

Aracın Tanıtım Kataloğu:

 • Araç Kataloğu, Broşürü, Kullanım Kılavuzu, Teknik Özellikleri İçeren İmalatçı Beyanı belgelerinden teknik özelliklere haiz olan herhangi biri.
 • Taşıyıcı Araç ile Şasi Etiketi Fotoğrafı, Taşıyıcı Araç Motor Etiketi Fotoğrafı,
 • Üst Yapı Etiket Fotoğrafı, Varsa Üst Yapı Motor Etiket Fotoğrafı,
 • Elektrikli araçların Batarya ve Adaptör gibi Etiket Fotoğrafları,
 • İmalatçı ve İthalatçı Beyanları, Kurum/Kuruluş Yazıları, bu alanda sunulmalıdır.

Proforma Fatura: PROFORMA veya FATURA adı altında bir dosya şeklinde sunulmalıdır.

Araç Listesi: Bu internet sayfasının https://www.tse.org.tr/kapsam-degerlendirme-muafiyet-islemleri/ “Dokümanlar” bölümünde yer alan Tip Onay Kapsam Değerlendirme (Muafiyet) İşlemleri Araç Listesi Formu eksiksiz olarak doldurulmalı ve WORD ortamında LİSTE adıyla sunulmalıdır. Araçta üst yapı bulunuyorsa, üst yapı bilgileri hemen araç bilgilerinin bulunduğu satırın altındaki satıra girilmeli ve sıra numarası araç sıra numarası ile aynı olmalıdır.

DİKKAT! Başvuruda Vergi Levhası, İmza Sirküleri, Taahhütname, Dilekçe gibi mükerrer belge sunmanıza gerek yoktur. Başvuruya istenmeyen belgeleri yüklemeyiniz.

7-E-Bisikletler için (EPAC-PEDELEC) EN 12100 ve EN 15194, Özellikle Fiziksel Engellilerin Kullanımına Yönelik Tasarlanmış Araçlar için EN 12184 ve Bisiklet Römorkları için ise EN 15918 güncel standartlarına göre kapsamına girmesi halinde MD, EMC ve LVD İmalatçı CE Yönetmeliği Uygunluk Beyanı sunulmalıdır.

8-Traktör İmalatçısının tasarım amacının dışına çıkarak, farklı bir imalatçının tasarım ve imalatıyla iş makinalarına dönüştürülen araçlar için yapılacak Tip Onay Kapsam (Muafiyet) Değerlendirme Başvurularında, dikkat edilecek hususlar DOKÜMANLAR bölümünde belirtilmiştir. TEMEL ARAÇ ÜZERİNDEN YENİDEN TASARLANMIŞ İŞ MAKİNELERİ muafiyet değerlendirme işlemlerinin yer aldığı internet sayfasında yayınlı istenilen belge ve şartların sunulması ve sağlanması gereklidir.

9-Maden araçlarının patlayıcı ortamlarda kullanılan tiplerine ait ATEX belgesi ve araç motoruna ait ATEX dönüşüm belgesi ve İmalatı veya tadilatı gerçekleştiren firmanın aracın maden aracı olarak imal edildiğine dair beyan yazısı sunulmalıdır.

10-DENEY ve TEST amaçlı araçlar için imalatçı araçların tasarım ve/veya imalat amacını beyan etmelidir. İthalatçı ve kullanıcı yapacağı test çalışmalarıyla ilgili kısa bilgi vermelidir.

11- Yarış amaçlı tasarımlanmış araçlar için imalatçının marka, model ve seri numarası bazında, tasarım amacını ifade eden beyan yazısı sunulmalıdır. YARIŞ ARAÇLARI için TOSFED, TMF gibi federasyonlardan araçların yarış amaçlı olduğuna dair alınan yazının sunulması gerekmemektedir.

DİKKAT! Eksiklik giderilmesi için iade edilen bir başvurunun hiçbir işlem yapılmadan veya 4 kere eksik olarak tarafımıza geri gönderilmesi halinde başvuru iptal edilir ve iptal faturası düzenlenir.

DİKKAT! 01 Mayıs 2024 tarihi itibarıyla yalnız 1 marka ve 1 model üzerinden başvuru yapılmalıdır. Aksi halde, başvurular düzeltme yapılması için iade edilecektir.

ULAŞIM SİSTEMLERİ MERKEZİ BAŞKANLIĞI HİZMET BEDELİ TARİFESİ

Ek Bilgi: 1 tip, model için (bkz. BİLGi Bölümü);

ARAÇ SAYISI DEĞERLENDİRME ÜCRETİ (%20 KDV DAHİL)
001-99 ADET 15.530,00 TL
100–199 ADET 31.060,00 TL
200–299 ADET 46.590,00 TL
300–399 ADET 62.120,00 TL
N00–N99 ADET (N+1) x 15.530,00 TL

Mail adresi: tiponaydestek@tse.org.tr

Telefon numarası: 03125925000

Adres: 100. Yıl Bulv. No:99 OFİM 2-3. Kat  Ostim Yenimahalle/ANKARA

Genel Filtreler
Yalnızca Tam Eşleşmeler
İçeriklerde Ara
Başlıklarda Ara
Alıntılarda Ara
İçerik Tipi
Hizmetler
Haberler
Duyurular
Sayfalar
İçerik Türü
Ekler

Önerilen Aramalar hizmetlerimizduyurularhaberler