IIN Numarası Tahsisi

TS ISO/IEC 7812-1 ve TS ISO/IEC 7812-2 standartları kapsamında, Türkiye Cumhuriyeti menşeili kart çıkaran kuruluşlara (ör. Bankalar, ödeme kuruluşları, vb.) Kart Çıkaran Kuruluş Tanıtım Numarası (Issuer Identification Number – IIN) tahsis işlemleri Enstitümüz aracılığıyla yürütülmektedir. Uluslararası IIN tahsisi başvurularında Enstitümüz Sponsor Kuruluş olarak hareket etmekte olup, yerel kullanımda tahsis edilecek Türkiye Ulusal IIN Numaraları için başvurular Enstitümüzce değerlendirilecektir.

IIN bankacılık, finans ve ödeme sektörlerinde Banka Kimlik Numarası (Bank Identification Number – BIN) olarak da bilinmektedir. Bu kapsamda kendilerine BIN tahsis edilmesini isteyen kuruluşlar, Enstitümüze IIN başvurusu için müracaat edebilecektir.

Ayrıntılı bilgi için IIN Rehberimizi, ISO/IEC 7812 standartlarını ve Dokümanlar kısmında yer alan dokümanları inceleyebilirsiniz.

ÖNEMLİ HATIRLATMALAR

1 – Tüm IIN başvurularının Enstitümüzce ön incelemesinin yapılacağı unutulmamalıdır.

2 – ISO/IEC 7812 standartları kapsamında, her kuruma münferiden yalnızca 1 IIN tahsis edilecektir. Birden fazla IIN temin etmek isteyen kuruluşların, başvuru öncesinde Enstitümüzle iletişime geçmesi tavsiye edilmektedir. Uluslararası IIN yetkili blok sahibi olmak isteyen kuruluşlar başvurularını ilgili dokümanla yapabilirler.

3 – Tüm uluslararası IIN başvurularında; ISO/IEC 7812 Kayıt Yetkilisine ödemeniz gereken ücretler, başvurunuz Enstitümüzce uygun bulunduktan sonra talep edilecektir. Söz konusu ücretler, “Ücretler” bölümünde ve Enstitümüzce hazırlanan başvuru formlarında yer almaktadır.

4 – Belirli IIN numaralarının başvuruları Enstitümüz tarafından alınmayacaktır. Bu kapsamda TS ISO/IEC 7812-1 ve TS ISO/IEC 7812-2 standartlarını Enstitümüzden satın almanız tavsiye edilmektedir. Söz konusu numaralar ayrıca IIN Rehberimizde de belirtilmiştir.

5 – IIN başvuru formlarının, ilgili başvuru kapsamında cihazınıza indirilmesi ve cihazınıza indirilen dosyaların ilgili kısımlarının tarafınızca doldurulması ve daha sonra fiziki çıktılarının imzalanarak belirtilen nüsha sayısı ve diğer evraklarla Enstitümüze iletilmesi gerekmektedir.

6 – Kullanmadığınız IIN’leri iade etmek üzere bildirim yaparken, aşağıdaki hususlara dikkat etmeniz gerekmektedir:

 • VISA, MasterCard, Discovery, Diner’s Club vb. Uluslararası Kart Şeması Blok Sahipleri tarafından temin ettiğiniz IIN’leri, ilgili kart şeması kuruluşlara iade etmelisiniz.

 

 • İdari Blok Sahibi (Administrative Blockholder) kuruluşlardan, Enstitümüz aracılığıyla ISO/IEC 7812 Kayıt Yetkilisinden ve Enstitümüzden temin ettiğiniz IIN numaralarını iade etmek için, yukarıda verilen “Kullanılmayan IIN Bildirim Formu” nu Enstitümüze ve gerek görülmesi durumunda ilgili idari blok sahibine iletmelisiniz.

7 – Uluslararası istisna IIN Başvurusu yapmadan önce, lütfen iin@tse.org.tr adresi üzerinden Enstitümüzle iletişime geçiniz. Şartların sağlanması durumunda sizlere bu kapsamda kullanabileceğiniz başvuru formu iletilecektir.

Tüm IIN başvurularında, Enstitümüzce hazırlanan başvuru formunun (bkz. TSE IIN Başvuru Formu) ekleriyle birlikte eksiksiz olarak teslim edilmesi zorunludur.

Uluslararası IIN başvuru formları yazılabilir PDF biçimindedir. Uluslararası IIN başvurusu yaparken, çıktı almadan önce lütfen başvuru formunu cihazınıza kaydettikten sonra doldurunuz ve daha sonra çıktısını alınız.

Başvurular ıslak imzalı olarak posta yoluyla alınmaktadır. Başvuru için gereken dokümanlara, bu sayfanın “Dokümanlar” bölümünden ulaşabilirsiniz. Başvuru şartları, IIN tahsis süreçleri, itiraz süreçleri vb. hususlarda ayrıntılı bilgi için IIN Rehberimizi inceleyebilirsiniz.

Tüm IIN başvurularında aşağıda yer alan evrakların Enstitümüze iletilmesi zorunludur:

 • Enstitümüzce hazırlanan IIN Başvuru Formu (1 nüsha – Ulusal IIN başvurularında 2 nüsha)
 • Kurumunuza ait güncel Ticaret Sicil Gazetesi
 • Kurumunuza ait güncel İmza Sirküleri
 • Fatura Bildirim ve Taahhüt Formu (1 Nüsha)
 • Eğer Enstitümüzden ilk defa hizmet alıyorsanız, TSE Cari Kart Açma Formu (1 Nüsha)
 • Uluslararası IIN başvurusunda bulunan kuruluşlar için; ek olarak aşağıdaki evraklar:
  • İlgili uluslararası IIN başvuru formu (1 Nüsha)
  • Enstitümüzce uygun bulunan başvurular için: İlgili başvuru için ödenmesi gereken ücretin belirtilen hesaba yatırıldığına dair dekont (E – posta yoluyla gönderilebilecektir.)

Ulusal IIN başvurularında Enstitümüzce hazırlanan başvuru formunun 1 nüshası, uluslararası IIN başvurularında uluslararası başvuru formunun 1 nüshası sizlere geri gönderilecektir.

Tüm IIN başvurularında Enstitümüze ödenmesi gereken ücretler aşağıda yer alan ücret çizelgesinin Ek 1.9 maddesinde yer almakta olup, Enstitümüze ödenecek ücretler başvuru ve/veya tahsis sürecinin sonunda ödenecektir. Güncel ücret çizelgemize aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz:


Tüm uluslararası IIN Başvuruları için; Enstitümüze ödemeniz gereken ücretlere ek olarak, ISO/IEC 7812 Kayıt Yetkilisine ödemeniz gereken ücretler söz konusudur ve bu ücretlerin, sizlerden talep edildiği gibi ödenmesi gerekmektedir.

Aşağıda uluslararası IIN ücret tablosu ve ISO/IEC 7812 Kayıt Yetkilisi Banka Hesap Bilgileri yer almaktadır:

Ücret Kalemi Ödenecek Miktar (ABD Doları – $) Ödenme Sıklığı Ek Açıklamalar
Uluslararası IIN Başvuru Ücreti 100 Her başvuru yapıldığında (yetkili blok sahibi başvuruları hariç) Münferit ve İstisna IIN Başvurularında tahakkuk ettirilmektedir. İstisna başvurularında bu ücret, 1 defaya mahsus ödenir ve iade edilemez.
Uluslararası Yetkili Blok Sahibi Başvuru Ücreti 2500 Bir defaya mahsus
IIN Tahsis Bedeli 100 Her yeni IIN tahsisinde
IIN Yeniden Tahsis Bedeli 50 Daha önce tahsis edilmiş numaralar için, her yeniden IIN numara tahsisinde

Tablo 1: Uluslararası IIN Ücret Tablosu

 

Alacak Banka / Receiving Bank Bank of America
Hesap Adı / Account Name FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC
Hesap Numarası / Account Number 385015990309
Hesap Sahibi Adresi / Account Holder Address 45 GLOVER AVE STE 700 NORWALK
CT 06850-1238
Banka/Kredi Kartları için Yönlendirme Numarası / Routing Number for ACH Debit & Credit Cards 011900571
Kablo Transferi için Yönlendirme Numarası /
Routing Number for Wire Transfers
026009573
SWIFT Numaraları / SWIFT Numbers BOFAUS3N –  Gelen USD / Incoming USD

BOFAUS6S –  Gelen FX / Incoming FX

Tablo 2: ISO/IEC 7812 Kayıt Yetkilisi Banka Hesap Bilgileri

E-Mail: iin@tse.org.tr

Tel: 0312 416 63 73

Adres:
TSE Bilişim Teknolojileri Test ve Belgelendirme Dairesi Başkanlığı C Blok 2. KatNecatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar Çankaya/ANKARA

Genel Filtreler
Yalnızca Tam Eşleşmeler
İçeriklerde Ara
Başlıklarda Ara
Alıntılarda Ara
İçerik Tipi
Hizmetler
Haberler
Duyurular
Sayfalar
İçerik Türü
Ekler

Önerilen Aramalar hizmetlerimizduyurularhaberler