TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ İNCELEME ELEMANI ÇALIŞTIRILMASINA İLİŞKİN DUYURU ( Elektromanyetik Uyumluluk, Fotovoltaik Modül, Yangın, Akustik ve Isı Yalıtım Deney Faaliyetleri alanları için )

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

İNCELEME ELEMANI ÇALIŞTIRILMASINA İLİŞKİN DUYURU

Enstitümüz Deney ve Kalibrasyon Merkezi Başkanlığı bünyesinde verilen hizmetlerde görevlendirilmek üzere 132 sayılı Türk Standardları Enstitüsü ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanunun 10/A maddesinin Ek 1 inci fıkrası kapsamında belirli süreli geçici nitelikte hizmet akdi ile aşağıda belirtilen niteliklere haiz inceleme elemanı çalıştırılacaktır.

 

1-BAŞVURU ŞARTLARI:

Genel Şartlar:

1) Türk Vatandaşı olmak.

2) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm edilmemiş olmak.

3) Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.

4) Yaptırılacak güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak.

5) Askerlikle ilgisi bulunmamak.

6) Görevini devamlı yapmaya engel olabilecek sağlık sorunu veya yurt içinde ve dışında görev yapmasına ve seyahat etmesine engel başka bir durumu bulunmamak.

7) Ekip çalışmasına yatkın olmak.

8) Etkili yazılı-sözlü Türkçe iletişim bilgisine sahip olmak ve iletişim becerisi kuvvetli olmak.

9) MS Office programlarına hakim olmak.

 

Özel Şartlar:

TABLO-1- Elektromanyetik Uyumluluk Deneyleri Faaliyetleri kapsamında gelen numunelerin deneylerinin yaptırılması işi.

İlgili Birim

Elektroteknik Laboratuvarı Gebze Müdürlüğü

Şehir

Gebze/ KOCAELİ

Meslek

Elektrik / Elektrik-Elektronik / Elektronik / Elektronik ve Haberleşme Mühendisi/ Fizik Mühendisi/ Fizikçi

Alınması Planlanan İnceleme Elemanı Sayısı

10

İlave Yetkinlikler/ Kriterler

– Elektromanyetik Uyumluluk Deneyleri konusunda en az 3 yıl olmak üzere, deney laboratuvarı faaliyetleri kapsamında toplamda en az 4 yıl tecrübe sahibi olmak,

– Yükseköğrenimde en az 1 yıl İngilizce hazırlığı başarıyla tamamlamış olmak, ya da Yükseköğrenimin %100 İngilizce öğrenim veren bölümlerinden mezun olmuş olmak, ya da YÖKDİL, YDS veya ÖSYM tarafından tanınan yabancı dil sınavlarından başvuru tarihi itibarıyla son 5 yıl içerisinde en az D seviyesinde puan almış olmak,

– TS EN ISO/IEC 17025 eğitimi ve Ölçüm Belirsizliği Eğitimi almış olmak,

– İhtiyaç durumunda vardiyalı sisteme göre çalışabilecek,

– Elektrikli/Elektronik ürünlerin ve taşıtların, ulusal ve uluslararası standardlar, yönetmelik ve regülasyonlara göre deneylerini  yapabilmek, güncelliğini takip edebilmek ve bu dokümanların revizyonları nedeniyle deney donanımı gereksinimlerini analiz edebilmek (ISO11452, ISO 11451, ISO 7637, CISPR 25, CISPR 12, ECE R10, IEC 61000 serisi vb.)

– Elektromanyetik alan teorisi, Elektromanyetik Girişim/Uyumluluk (EMI-EMC) metodolojisi, konseptleri, tanımları ve gereksinimleri hakkında bilgi sahibi olmak,

– EMI Alıcı, RF Yükselteç, RF İşaret Üretici, Yansımasız Oda vb. RF test sistemleri konusunda deneyimli, Elektromanyetik Uyumluluk deney ekipmanlarını iyi seviyede kullanabilen,

– Ekip çalışmasına yatkın, iletişim becerisi kuvvetli, karar verme, iş planlama ve önceliklendirme becerisi gelişmiş,

– Güçlü analitik düşünme, problem çözme yeteneğine sahip, dinamik, iş motivasyonu yüksek,

– Planlama, analiz, raporlama ve iş takibi yapabilen,

– Seyahat engeli bulunmayan ve B sınıfı ehliyete sahip, aktif araç kullanabilen.

 

TABLO-2- Fotovoltaik modül deney faaliyetleri kapsamında gelen numunelerin deneylerinin yaptırılması işi.

İlgili Birim

Ostim Laboratuvarları Müdürlüğü

Şehir

Ankara

Meslek

Elektrik / Elektrik- Elektronik Mühendisi/ Enerji Sistemleri Mühendisi/ Makine Mühendisi / Mekatronik Mühendisi/ Fizik Mühendisi/ Fizikçi

Alınması Planlanan İnceleme Elemanı Sayısı

6

İlave Yetkinlikler/ Kriterler

–  Yenilenebilir Enerji ve/veya Enerji verimliliği konusunda Uygunluk değerlendirme faaliyetleri kapsamında, 1 yılı deney laboratuvarında olmak üzere en az 4 yıl tecrübe sahibi olmak,

–   Yükseköğrenimde en az 1 yıl İngilizce hazırlığı başarıyla tamamlamış olmak, ya da Yükseköğrenimin %100 İngilizce öğrenim veren bölümlerinden mezun olmuş olmak, ya da YÖKDİL, YDS veya ÖSYM tarafından tanınan yabancı dil sınavlarından başvuru tarihi itibarıyla son 5 yıl içerisinde en az D seviyesinde puan almış olmak,

–  EN ISO/IEC 17025 eğitimi almış olmak,

–   Ölçüm belirsizliği eğitimi almış olmak,

–   İhtiyaç durumunda vardiyalı sisteme göre çalışabilecek,

 

TABLO-3- Yangına Tepki, Yangına Dayanım, Isı-Su Yalıtımı ve Akustik konularında gelen numunelerin deneylerinin yaptırılması ve diğer deneylerin yaptırılması işi.

 

İlgili Birim

Şehir

Meslek

İlave Yetkinlikler/Kriterler

Sayı

Yapı Malzemeleri Yangın ve Akustik Laboratuvarı Müdürlüğü

İstanbul/ Anadolu

İnşaat Mühendisi

– Saha/ laboratuvar tecrübesi tercih nedenidir,

–   Tercihen İngilizce bilmek,

–   İhtiyaç durumunda vardiyalı sisteme göre çalışabilecek,

1

Yapı Malzemeleri Yangın ve Akustik Laboratuvarı Müdürlüğü

İstanbul/ Anadolu

İnşaat Mühendisi/ Fizik Mühendisi/ Fizikçi

3

Yapı Malzemeleri Yangın ve Akustik Laboratuvarı Müdürlüğü

İstanbul/ Anadolu

İnşaat Mühendisi/ Fizik Mühendisi/ Fizikçi

1

Yapı Malzemeleri Yangın ve Akustik Laboratuvarı Müdürlüğü

İstanbul/ Anadolu

Kimya Mühendisi/ İnşaat Mühendisi

1

Yapı Malzemeleri Yangın ve Akustik Laboratuvarı Müdürlüğü

İstanbul/ Anadolu

İnşaat Teknikeri

– Saha/ laboratuvar tecrübesi tercih nedenidir,

– İhtiyaç durumunda vardiyalı sisteme göre çalışabilecek,

2

Yapı Malzemeleri Yangın ve Akustik Laboratuvarı Müdürlüğü

İstanbul/ Anadolu

İnşaat Teknikeri/ Kimya Teknikeri/ Teknolojisi

3

Yapı Malzemeleri Yangın ve Akustik Laboratuvarı Müdürlüğü

İstanbul/ Anadolu

İnşaat Teknikeri/ Yalıtım Teknikeri

1

 

 

 

2-BAŞVURU ŞEKLİ

Yukarıda belirtilen yetkinlikleri karşılayan adaylar, başvurularını 05/07/2024 – 21/07/2024 tarihleri arasında, http://aday.tse.org.tr adresi üzerinden PDF formatında detaylı özgeçmişlerini ve yetkinliklerine ilişkin kanıt dokümanları da sisteme ekleyerek başvuru yapabileceklerdir. Adayların, sistemde yer alan bütün bilgilerin doğru ve eksiksiz doldurulmaları ve “Kişisel Bilgiler-Çalışmak İstenilen Şehir” Bölümünden çalışmak istedikleri ili (birden fazla il seçilebilir) seçmeleri gerekmektedir. Adaylar özgeçmişini oluşturduktan sonra “Başvurularım” bölümünden “Başvuru Yap” sekmesini seçerek aşağıda gösterildiği gibi başvurularını gerçekleştirmelidirler.

 

3-BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

21/07/2024 tarihine kadar yapılan başvurular, Deney ve Kalibrasyon Merkezi Başkanlığımız tarafından incelenecek olup, kriter ve yetkinlikleri sağlayan adaylar, TSE İnceleme Elemanı Havuzuna dahil edileceklerdir. Havuza dahil edilen adaylar, Türk Standardları Enstitüsünde İnceleme Elemanı Çalıştırılmasına İlişkin Komisyon tarafından değerlendirilerek göreve başlatılması uygun görülenlere gerekli bildirim yapılacaktır. Özgeçmiş Havuzuna dahil edilmiş olmak işe başlatılacak anlamına gelmemektedir.

 

4-DETAYLI BİLGİ İÇİN

Deney personeli adayları; dkmbofis@tse.org.tr e-posta adresinden bilgi alabileceklerdir.

TSE DENEY VE KALİBRASYON MERKEZİ BAŞKANLIĞI

Yücetepe Mahallesi Necatibey Caddesi No:112 Bakanlıklar Çankaya/ANKARA

Yayınlama Tarihi : Temmuz 5, 2024
Düzenlenme Tarihi : Temmuz 5, 2024
Genel Filtreler
Yalnızca Tam Eşleşmeler
İçeriklerde Ara
Başlıklarda Ara
Alıntılarda Ara
İçerik Tipi
Hizmetler
Haberler
Duyurular
Sayfalar
İçerik Türü
Ekler

Önerilen Aramalar hizmetlerimizduyurularhaberler