TS EN ISO 9001:2015 Yönetim Sistemi Temel – Dokümantasyon – Risk Tabanlı Proses – İç Tetkik Eğitimleri Duyurusu

TS EN ISO 9001:2015 Yönetim Sistemi Temel – Dokümantasyon – Risk Tabanlı Proses-İç Tetkik Eğitimleri Düzenlenecektir.

TS EN ISO 9001:2015 TEMEL EĞİTİM

Eğitimin Amacı

Yönetim sistemi yaklaşımı olarak TS EN ISO 9001 standardı şartlarının katılımcılara aktarımı ve Uygulamaya yönelik teorik ve pratik bilgilerin paylaşılması ile standardın temel gerekliliklerinin anlaşılmasının sağlanması amacıyla 01-02/07/2024 tarihinde 2 günlük TSE ISO 9001:2015 Temel Eğitimi düzenlenecektir.

Eğitimin İçeriği

➢ Temel Kavramlar

➢ Yönetim Sistemi Standartlarının Yapısı

➢ Kalite Yönetimi İlkeleri

➢ Proses Yaklaşımı

➢ PUKÖ Modeli

➢ Risk Tabanlı Düşünme

➢ Kalite Yönetim Sistemi Standardı ( TS EN ISO 9001 ) Şartları

Eğitimin Süresi ve Saatleri

09.00-12.00/13.00-16.00

2 Gün

Eğitimin Yeri ve Tarihi

01-02/07/2024

 TSE Kalite Kampüsü Marmara Eğitim Müdürlüğü, C Blok Çayırova Tren İstasyonu Yanı, Çayırova Gebze/KOCAELİ 

Tel: 0 262 723 13 71–89–91, Faks: 0 262 723 16 33, e-posta: dgurel@tse.org.tr

Not 1: *Öğrencilere, durumlarını belgelendirmeleri ve faturanın kendi adlarına düzenlenmesi halinde eğitim ücretinde % 25 oranında indirim uygulanmaktadır. Söz konusu katılımcıların belgelerini eğitimden önce dgurel@tse.org.tr adresine göndermeleri gerekmektedir.

Eğitim ücreti:   Günlük 1620 TL +%20KDV =1944 TL

TSE Hesap Numarası Bilgileri:

 • Alıcı: TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ 
 • Banka ismi: Vakıfbank
 • Banka Şube: Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Ankara Bağlı Şube.
 • Şube Kodu: 884             
 • IBAN No: TR08 0001 5001 5800 7286 9957 88
 • Hesap No: 00158007286995788
 • Dekont Açıklaması: TSE ISO 9001 TEMEL EĞİTİM (AD-SOYAD)  

 

TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Dokümantasyon Eğitimi

Eğitimin Amacı

Kalite Yönetim Sistemi Dokümantasyonu içinde yer alan Kuruluş İçeriği ve Kapsamı, Politika, Hedefler ve Proseslerin gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyulan dokümante edilmiş bilgilerin hazırlanması konusunda katılımcılara yol gösterici bilgilerin aktarılması amacıyla 03/07/2024 tarihinde TSE ISO 9001:2015 Dokümantasyon Eğitimi düzenlenecektir.

Eğitimin İçeriği

➢ Dokümante Edilmiş (Yazılı) Bilgi Kavramı

➢ TS EN ISO 9001 kapsamında kuruluşun oluşturması gereken dokümanlar (Kuruluş içeriği ve kapsamı, proseslerin gerçekleştirilmesi için gerekli yazılı bilgiler, kalite politikası, kalite hedefleri,..)

➢ TS EN ISO 9001 kapsamında kuruluşun ihtiyaç duyabileceği dokümanlar (Organizasyon şemaları, Proses haritaları, akış şemaları, prosedürler, talimatlar, şartnameler, kalite planları, kalite el kitabı(kitapları), stratejik planlar, formlar,..)

➢ TS EN ISO 9001 kapsamında kuruluş tarafından uygunluğun delili olarak sürekliliğinin sağlanması gereken dokümanlar (Kayıtlar)

➢ Pratik Çalışmalar

Eğitimin Süresi ve Saatleri

09.00-12.00/13.00-16.00

1 Gün ( Temel Eğitim almış olanlar için )

Eğitimin Yeri ve Tarihi

03/07/2024

TSE Kalite Kampüsü Marmara Eğitim Müdürlüğü, C Blok Çayırova Tren İstasyonu Yanı, Çayırova Gebze/KOCAELİ 

Tel: 0 262 723 13 71–89–91, Faks: 0 262 723 16 33, e-posta: dgurel@tse.org.tr

Not 1 : Bu eğitime katılacakların KYS Temel Eğitimini almış olmaları gerekmektedir

Not 2 : *Öğrencilere, durumlarını belgelendirmeleri ve faturanın kendi adlarına düzenlenmesi halinde eğitim ücretinde % 25 oranında indirim uygulanmaktadır. Söz konusu katılımcıların belgelerini eğitimden önce dgurel adresine göndermeleri gerekmektedir.

Eğitim ücreti:  Günlük 1620 TL +%20KDV =1994 TL

TSE Hesap Numarası Bilgileri:

 • Alıcı: TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ 
 • Banka ismi: Vakıfbank
 • Banka Şube: Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Ankara Bağlı Şube.
 • Şube Kodu: 884             
 • IBAN No: TR08 0001 5001 5800 7286 9957 88
 • Hesap No: 00158007286995788
 • Dekont Açıklaması: “ TSE EN ISO 9001 DOKÜMANTASYON (AD-SOYAD)”  

 

TS EN ISO 9001 Risk Tabanlı Proses Yönetimi Eğitimi

Eğitimin Amacı

TS EN ISO 9001:2015 standardı bağlamında proseslerin ve prosesler arası ilişkilerin belirlenmesi ve sistematik olarak yönetilmesine ilişkin şartların aktarımı.

Belirlenen proseslere ait risk ve fırsatların ele alınmasına yönelik yöntemler konusunda bilgi aktarımını amaçlayan 08-09/07/2024  2 günlük Risk tabanlı Proses Eğitimi düzenlenecektir

Eğitimin İçeriği

➢ TS EN ISO 9001 standardına göre Kalite Yönetim Sisteminde Proses Yaklaşımı

➢ PUKÖ Döngüsü

➢ Prosesler arası etkileşimlerin belirlenmesi

➢ Proseslerin şematik gösterimi

➢ Risk Tabanlı Düşünme Bağlamında her bir prosese ait risk ve fırsatların belirlenmesi

➢ Belirlenen risk ve fırsatların yönetilmesi

➢ Proseslerin istenen çıktılara ulaşmasına yönelik performanslarının değerlendirilmesi

➢ Pratik Çalışmalar

Eğitimin Süresi ve Saatleri

09.00-12.00/13.00-16.00

2 Gün

Eğitimin Yeri ve Tarihi

8-9/07/2024

TSE Kalite Kampüsü Marmara Eğitim Müdürlüğü Marmara Eğitim Müdürlüğü, C Blok Çayırova Tren İstasyonu Yanı, Çayırova Gebze/KOCAELİ  Tel: 0 262 723 13 71–89–91, Faks: 0 262 723 16 33, e-posta: dgurel@tse.org.tr

Not 1: *Öğrencilere, durumlarını belgelendirmeleri ve faturanın kendi adlarına düzenlenmesi halinde eğitim ücretinde % 25 oranında indirim uygulanmaktadır. Söz konusu katılımcıların belgelerini eğitimden önce dgurel@tse.org.tr adresine göndermeleri gerekmektedir.

Eğitim ücreti:  Günlük 1620 TL +%20KDV =1994 TL

TSE Hesap Numarası Bilgileri:

 • Alıcı: TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ 
 • Banka ismi: Vakıfbank
 • Banka Şube: Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Ankara Bağlı Şube.
 • Şube Kodu: 884             
 • IBAN No: TR08 0001 5001 5800 7286 9957 88
 • Hesap No: 00158007286995788
 • Dekont Açıklaması: “ TSE EN ISO 9001 RİSK YÖNETİM SİSTEMİ (AD-SOYAD) “

 

TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi İç Tetkik Eğitimi

Eğitimin Amacı

Kalite Yönetim Sisteminin planlanmış düzenlemelere, standardın şartlarına ve kuruluş tarafından oluşturulan Kalite Yönetim Sistemi şartlarına uyup uymadığını, etkin olarak uygulanıp uygulanmadığını ve sürdürülüp sürdürülmediğini belirlemek için planlı aralıklarla gerçekleştirilen kuruluş içi kalite tetkikleri ve tedarikçi tetkikleri İçin tetkik görevlilerinin eğitilmesini amaçlayan 4-5/07/2024 tarihinde 2 günlük TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemleri İç Tetkik Eğitimi   düzenlenecektir.

Eğitimin İçeriği

➢ TS EN ISO 9001 Standardı Maddelerinin Tetkik Görevlisi Gözüyle Yorumlanma

➢ TS EN ISO 19011 Standardının Tanımı

➢ Tetkik Çeşitleri

➢ Tetkikin Faydaları

➢ Tetkikin Yönetimi

➢ Tetkikin Planlanması

➢ Soru Listelerinin Hazırlanması

➢ Tetkikin Sonuçlandırılması ve Rapor Yazımı

➢ Tetkik Görevlisi Sorumlulukları

➢ Tetkik Görevlisi Sorumlulukları

➢ Pratik ve Örnek Çalışmalar

Eğitimin Süresi ve Saatleri

09.00-12.00/13.00-16.00

2 Gün

Eğitimin Yeri ve Tarihi

4-5/07/2024

TSE Kalite Kampüsü Marmara Eğitim Müdürlüğü Marmara Eğitim Müdürlüğü, C Blok Çayırova Tren İstasyonu Yanı, Çayırova Gebze/KOCAELİ  Tel: 0 262 723 13 71–89–91, Faks: 0 262 723 16 33, e-posta: dgurel@tse.org.tr

Not 1: *Öğrencilere, durumlarını belgelendirmeleri ve faturanın kendi adlarına düzenlenmesi halinde eğitim ücretinde % 25 oranında indirim uygulanmaktadır. Söz konusu katılımcıların belgelerini eğitimden önce dgurel@tse.org.tr adresine göndermeleri gerekmektedir.

Eğitim ücreti:  Günlük 1620 TL +%20KDV =1994 TL

TSE Hesap Numarası Bilgileri:

 • Alıcı: TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ 
 • Banka ismi: Vakıfbank
 • Banka Şube: Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Ankara Bağlı Şube.
 • Şube Kodu: 884             
 • IBAN No: TR08 0001 5001 5800 7286 9957 88
 • Hesap No: 00158007286995788
 • Dekont Açıklaması: “ TSE EN ISO 9001 İÇ TETKİK (AD-SOYAD) “

 

 

 

Yayınlama Tarihi : Haziran 25, 2024
Düzenlenme Tarihi : Haziran 25, 2024
Genel Filtreler
Yalnızca Tam Eşleşmeler
İçeriklerde Ara
Başlıklarda Ara
Alıntılarda Ara
İçerik Tipi
Hizmetler
Haberler
Duyurular
Sayfalar
İçerik Türü
Ekler

Önerilen Aramalar hizmetlerimizduyurularhaberler