Yeşil OSB Belgelendirme

Çevreye Duyarlı ve Sürdürülebilir Üretim İçin Yeşil OSB Sertifikasyonu…

Son yıllarda, sürdürülebilir kalkınma ve çevre bilincine yönelik büyüyen bir küresel hareket olmuştur. Bu nedenle endüstriler, verimliliği ve karlılığı en üst düzeye çıkarırken ekolojik ayak izlerini azaltmaya giderek daha fazla odaklanmaya başlamıştır. İlgi gören yenilikçi çözümlerden biri de Yeşil Organize Sanayi Bölgelerinin kurulmasıdır. Bu ileri görüşlü bölgeler hem işletmeler hem de çevredeki topluluklar için çok sayıda fayda sağlayarak, çevre dostu endüstriyel gelişme için bir plan sunmaktadır.

Yeşil OSB’ler, kaynak yönetimi ve atık azaltmadan enerji verimliliğine ve yenilenebilir enerji kullanımına kadar faaliyetlerinin tüm yönlerine çevresel hususları entegre etmektedir. Ayrıca, işletmelerin ekonomik büyümeyi desteklerken ve sosyal refahı teşvik ederken doğal çevre ile uyum içinde faaliyet göstermeleri için bir platform sağlarlar. Yeşil Organize Sanayi Bölgeleri, ekonomik büyümeyi çevresel sürdürülebilirlik ile birleştirerek endüstriyel manzarada devrim yaratmaktadır. İşletmeler ve hükümetler, sürdürülebilir uygulamaların önemini giderek daha fazla fark ettikçe, Yeşil OSB’ler, gezegenimizi gelecek nesiller için korurken ekonomik refaha ulaşmanın mümkün olduğunu gösteren bir umut ışığı görevi görmektedir.

Ülkemiz sanayi açısından gelişmekte olup mevcuttaki toplam OSB sayısı 2022 yılında 379’a yükselmiştir. Bu yükselişin olumlu yanları olmasına rağmen, iklim değişikliğini önlemek amacı ile 2016 yılında yürürlüğe giren Paris Anlaşması kapsamında küresel ortalama sıcaklık artışının 1,5°C’nin altında tutulmasına yönelik küresel çalışmalar yapılmakta olup bu çerçevede sunmuş olduğumuz Ulusal Katkı Beyanımızda yer alan %41’lik sera gazı emisyonu azaltım hedefimiz doğrultusunda daha fazla efor sarf edilmesi gerekliliğini ortaya çıkarır. Bu amaç doğrultusunda; birçok sektör ve birçok ülke net sıfır karbon hedefi için taahhütler vermekte, bu doğrultuda ülkeler yol haritaları ve programlar hazırlamakta, mevzuatlar yayınlamaktadır. Bu amaçla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Organize Sanayi Bölgelerinin de üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmesi için bir program ortaya koymuş, Enstitümüz işbirliği ile Yeşil OSB Sertifikasyon Sistemi hayata geçirilmiştir.

Yeşil OSB Sertifikasyon Sistemi Projesinin temel amacı; ülkemizde yer alan sanayi bölgelerinin Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları doğrultusunda “Sürekli Gelişim” prensibi benimsenerek uluslararası standartlara ulaştırmaktır. Bu amaç doğrultusunda, Yeşil OSB Sertifikasyon Sistemi’ne dahil olmak amacıyla ön koşullar ve performans kriterleri tanımlanmıştır.

Performans kriterleri ise OSB Yönetimi, Ekonomik, Çevresel ve Sosyal Performans başlıkları olmak üzere 4 ana başlık altında değerlendirilmektedir. Performans kriterlerine ilişkin detaylar Yeşil OSB Başvuru Rehberinde sunulmuştur.

Yeşil OSB Sertifikasyon Sistemi kapsamında uygunluk değerlendirmesi Enstitümüzce gerçekleştirilecek olup sanayimizin ve sanayicimizin yeşile ve sürdürülebilirliğe yönelik ilerlemesi sırasında sürekli gelişmesi ve iyileşmesi için Türk Standardları Enstitüsü olarak çalışmalarımız devam edecektir.

Performans gösterge no 38’e ilişkin açıklama ihtiyacı doğmuştur: İlk başvuruda, kriterlerin yayınlandığı tarih (25.07.2023) itibari ile başka bir doğrulayıcı kuruluştan doğrulanmış sera gazı beyanı olan OSB’lerden TSE tarafından doğrulanması şartı aranmayacaktır, doğrulanmış rapor kontrol edilecektir.

Başvurular MEYDİP üzerinden gerçekleştirilmektedir.

Performans gösterge no 38’e ilişkin açıklama ihtiyacı doğmuştur: İlk başvuruda, kriterlerin yayınlandığı tarih (25.07.2023) itibari ile başka bir doğrulayıcı kuruluştan doğrulanmış sera gazı beyanı olan OSB’lerden TSE tarafından doğrulanması şartı aranmayacaktır, doğrulanmış rapor kontrol edilecektir.

YEŞİL OSB BELGELENDİRME BAŞVURU REHBERİ

Mail adresi: cevreselgozetim@tse.org.tr

Telefon numarası: 0312 592 5158

Adres: 100. Yıl Bulvarı, Cevat Dündar Caddesi, 1236. Sokak, No:1, Ostim/Yenimahalle/Ankara

Genel Filtreler
Yalnızca Tam Eşleşmeler
İçeriklerde Ara
Başlıklarda Ara
Alıntılarda Ara
İçerik Tipi
Hizmetler
Haberler
Duyurular
Sayfalar
İçerik Türü
Ekler

Önerilen Aramalar hizmetlerimizduyurularhaberler