Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi, bir ürünün veya hizmetin çevresel etkilerini “beşikten mezara” anlamamızı sağlayan güçlü bir araçtır. Hammadde çıkarma, üretim, dağıtım, kullanım ve kullanım ömrü sonunda bertaraf veya geri dönüşüm dahil olmak üzere yaşam döngüsünün her aşamasını analiz ederek, çevresel performansına ilişkin kapsamlı değerlendirmeler elde ediyoruz. Bu bütünsel yaklaşım, iyileştirme alanlarının belirlenmesine yardımcı olarak sürdürülebilirliğin iş stratejisinin ayrılmaz bir parçası olmasını sağlar.

Hizmetlerimiz:

  1. Kapsamlı YDD Çalışmaları: Yetenekli çevre uzmanlarından oluşan ekibimiz, spesifik ürün veya hizmetinize özel olarak hazırlanmış derinlemesine YDD çalışmaları yürütür. Ürününüzün çevresel profilini ayrıntılı bir şekilde anlamanızı sağlamak için sera gazı emisyonları, su tüketimi, kaynak tüketimi ve daha fazlası gibi çok çeşitli çevresel etki kategorilerini dikkate alıyoruz.
  2. Karşılaştırmalı YDD’ler: Farklı ürünler veya süreç alternatifleri arasındaki çevresel dengeleri anlamak, sürdürülebilir seçimler yapmak için hayati önem taşır. Karşılaştırmalı YDD’lerimiz, karar verme için sağlam bir temel sağlar ve çevre dostu alternatiflerin geliştirilmesini destekler.
  3. Tedarik Zinciri Optimizasyonu: Süreçleri optimize etmek, çevresel etkileri azaltmak ve tüm değer zinciri boyunca sürdürülebilir uygulamaları teşvik etmek için tedarik zinciri ortaklarınızla iş birliği içinde çalışıyoruz.

Türk Standardları Enstitüsü olarak; 70 yıla yakın süredir standardizasyon, uygunluk değerlendirme, deney ve kalibrasyon faaliyetleri alanlarında edindiğimiz tecrübe ve bilgi birikimi ile YDD’nın uygulama aşamalarında size rehberlik ediyoruz. Hizmetlerimiz veri analizinin ötesine geçiyor; sürdürülebilirliği kuruluşunuzun yapısına ve süreçlerine entegre etmek için eyleme dönüştürülebilir stratejiler sağlıyoruz.

Yaşam döngüsü değerlendirme alanında farkındalığınızı artırarak;