Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelik Kapsamında Çalışmalar 

Gelişmekte ve büyümekte olan sanayi ve tarım alanı kullanımı sonucu üzerinde yaşamakta olduğumuz toprak ve dolayısı ile bünyesinde ihtiva ettiği su kaynaklarının kirlenmesi söz konusu olmaktadır. Kirlenmenin söz konusu olduğu alanlarda yapılacak olan tespit çalışmaları ve bu çalışmalar sonucu alınacak önlemler ile muhtemel kirlilik durdurulabilmekte veya en aza indirilebilmektedir.
Bu kapsamda Enstitümüz; 8/6/2010 tarihli ve 27605 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelik kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş kuruluş olarak atanmıştır. Yeterlilik Belgemize dokümanlar alanından ulaşılabilir.
Yeterliliğimiz kapsamında yapacağımız çalışmalarımız;

 • Saha Örnekleme ve Analiz Planını, Saha Durum ve Risk Değerlendirme Ön ve Nihai Raporları, Temizleme Faaliyet Planlama ve Değerlendirme Raporları ve Temizleme Faaliyeti Uygulama, İzleme ve Sonlandırma Raporlarının hazırlanması,
 • Sahada gerçekleştirilecek olan sondaj çalışmalarına refakat etmek ve gözlem kuyusu kurulumunu organize etmek,
 • Yönetmelikte belirtilen cihazlar ile toprak gazı ölçümlerini yapmak,
 • Yeraltı suyu ve toprak numunelerinin yetkili laboratuvar personelince alımını organize etmek,
 • Sahada yapılması gerekli testleri yapmak veya yapılmasını organize etmek (slug, iletkenlik, ph vb),
 • Jeolojik ve hidrojeolojik çalışmalar yapmak ve kayıt altına almak,
 • Kirlilik tespit çalışmaları yapmak,
 • Sahaya özel risk çalışmalarının yapılabilmesi için beşerî coğrafya kapsamında incelemeler yapmak,
 • Temizlenebilirlik test çalışmalarının tasarımı.

Çalışma Yapılmaktadır…

KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

Toprak kirliliği çalışmalarının büyük bir bölümü zorunlu durumlar karşısında yapılmasına karşın gönüllülük esasına dayalı olarak da yapılabilmektedir.

 • Zorunlu durumlar; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve ona bağlı birimlerin denetimleri sonrası, şikâyet, kaza, afet vb.
 • Gönüllük esaslı durumlar; Tesis/Saha mülkiyet değişiklikleri, Çevre odaklı yaklaşım vb.

Mail: cevreselgozetim@tse.org.tr
Tel: 0312 592 5158
Adres: 100. Yıl Bulvarı, Cevat Dündar Caddesi, 1236. Sokak, No:1, Ostim/Yenimahalle/Ankara

Genel Filtreler
Yalnızca Tam Eşleşmeler
İçeriklerde Ara
Başlıklarda Ara
Alıntılarda Ara
İçerik Tipi
Hizmetler
Haberler
Duyurular
Sayfalar
İçerik Türü
Ekler

Önerilen Aramalar hizmetlerimizduyurularhaberler