Uluslararası Standardizasyon

Türk Standartları Enstitüsü, Uluslararası Standardizasyon Teşkilatı (ISO – International Organization for Standardization), Uluslararası Elektroteknik Komisyonu (IEC – International Electrotechnical Commission), Avrupa Standardizasyon Komitesi (CEN – European Committee for Standardization) ile Avrupa Elektroteknik Standardizasyon Komitesi’nin (CENELEC – European Committee for Electrotechnical Standardization) tam üyesi ve bu kuruluşların ülkemizdeki tek temsilcisidir. TSE, ISO ‘ya 1955 , IEC’ye 1956 yılında, CEN ve CENELEC’e de 2012 yılında tam üye olmuştur. Bu kuruluşlar nezdinde yürütülen standardizasyon çalışmaları TSE tarafından kurulan Ayna Komiteler (MTC – Mirror Tehnical Committees) ile takip edilmekte olup yayınlanan standartlar Türk standardı olarak kabul edilebilmektedir.
Avrupa Standardizasyon Komitesi (CEN – European Committee for Standardization) ile Avrupa Elektroteknik Standardizasyon Komitesi’nin (CENELEC – European Committee for Electrotechnical Standardization) bünyesindeki Teknik Kurul (BT)’un TSE’deki temsilcilerine aşağıdaki iletişim linklerinden erişim sağlayabilirsiniz.
CEN Teknik Kurul Temsilcisi: Akif Sesli
CENELEC Teknik Kurul Temsilcisi : Kazım Cantürk
Uluslararası standardizasyon kuruluşların referans ve kaynak dokümanlarına aşağıdaki linklerden erişebilirsiniz:
CEN
CENELEC
ISO
IEC

Ayna Komite Çalışmaları

Mevcut Ayna komitelere ulaşmak için tıklayınız.

ISO, IEC, CEN ve CENELEC teknik komite çalışmaları, paydaşlardan gelen talep üzerine en az 3 ayrı kuruluşun biraraya gelmesiyle TSE tarafından kurulan Ayna Komiteler (MTC-Mirror Tehnical Committees) ile takip edilir.
Kimler Üye Olabilir?
•Görev almak istediği ayna komitenin çalışma alanında uzman olan;
•Çalışmaları takip edebilecek düzeyde İngilizce bilen;
•Tercihen standardizasyon çalışmaları konusunda bilgi birikimine sahip olan veya SHMB tarafından düzenlenecek standardizasyon  eğitimlerini almaya açık;
•Gönüllük esasına dayalı komite çalışmalarına yeterli zamanı ayırabilecek kişiler ayna komitelere üye olabilir.
Ayna Komiteye Katılım
Mevcut Ayna Komitelere web sitemiz üzerinden elektronik başvuru yapılabilmektedir. Ancak yeni kurulması talep edilen Ayna Komiteler için  posta yoluyla başvuru yapılması gerekmektedir.
Ayna Komite başvuru kılavuzumuza buradan erişebilirsiniz.
Posta ile başvurmak isteyen Ayna Komite üye adayları; temsil ettikleri kuruluşun resmi talep yazısı ile birlikte “Ayna Komite Üye Bilgi Formu” ve “Taahhütname” aşağıda posta adresi verilen Standard Hazırlama Merkezi Başkanlığı (SHMB)’na iletilebilir.
Standardizasyonla ilgili rehber ve referans dokümanlara aşağıdan ulaşabilirsiniz.
ISO
IEC
CEN
CENELEC
Türk Standardları Enstitüsü
Standard Hazırlama Merkezi Başkanlığı
Necatibey Cad. No:112 06100
Bakanlıklar/ANKARA TÜRKİYE

ISO

Uluslararası Standardizasyon Teşkilatı ISO (International Organization for Standardization) uluslararası standart geliştiren ve yayımlayan Türkiye’nin de aralarında bulunduğu 164 ülkeden üyesi bulunan kar amacı gütmeyen bir organizasyondur. TSE, ISO (International Organization for Standardization) ‘ nun 1955 yılından beri tam üyesidir.
ISO üyesi olan ulusal standardizasyon kuruluşları, paydaşlarının ilgilendiği teknik komite çalışmalarına katılımcı üye ya da gözlemci üye olarak katılabilir. Ulusal seviyedeki tüm paydaşlar;  ülkemizdeki Ayna Komite platformları üzerinden uluslararası standardizasyon çalışmalarına katılabilir.
Çalışmalara gözlemci üye olarak katılım sağlandığında;
Komite dokümanlarına erişebilir; dokümanlara görüş verebilir, toplantılara katılabilir fakat çalışma gruplarına uzman bildiremez.
Çalışmalara katılımcı üye olarak katılım sağlandığında;
İlgilendiği komitenin çalışmalarına aktif katılacağını bildirdiğinde ilgili komitenin görüş dokümanlarıyla ilgili oylama yükümlülüğü vardır; toplantılara mümkün olduğunca katılmalıdır.

TSE, ISO’nun halihazırda 41 Teknik komite (TC) ve 46 Alt Komitesine (SC) tam üyedir. ISO’nun Politika Geliştirme Komiteleri Gelişmekte olan ülkelerle ilgili komite (DEVCO), Uygunluk değerlendirmesi komitesi (CASCO) ve Tüketiciler komitesi (COPOLCO)’ nun aktif üyesidir. Referans materyalleri komitesi (REMCO)’ nin gözlemci üyesidir.

IEC

IEC, uluslararası standartlar geliştiren ve elektro-teknoloji alanında uygunluk değerlendirme sistemlerini işleten, 1906 yılında İsviçre Kanunlarına göre kurulmuş, kar amacı gütmeyen uluslararası bir sivil toplum kuruluşudur. IEC’ de, her ülkeyi bir Ulusal Komite üye olarak temsil edebilir. TSE, IEC (International Electrotechnical Commission)’nin 1956 yılından beri tam üyesidir. IEC’nin bazı teknik ve alt komitelerine tam üye bazılarına gözlemci üye olarak katılmaktadır. IEC’nin belgelendirme organı IECEE/MC ve CB üyesidir. TSE, uzun yıllar IEC finans komitesi üyeliği yapmıştır.
IEC üyesi olan ulusal komiteler, paydaşlarının ilgilendiği teknik komite çalışmalarına katılımcı üye ya da gözlemci üye olarak katılabilir. Ulusal seviyedeki tüm paydaşlar;  ülkemizdeki Ayna Komite platformları üzerinden uluslararası standardizasyon çalışmalarına katılabilir.
Çalışmalara gözlemci üye olarak katılım sağlandığında;
Komite dokümanlarına erişebilir; dokümanlara görüş verebilir, toplantılara katılabilir fakat çalışma gruplarına uzman bildiremez.
Çalışmalara katılımcı üye olarak katılım sağlandığında;
İlgilendiği komitenin çalışmalarına aktif katılacağını bildirdiğinde ilgili komitenin görüş dokümanlarıyla ilgili oylama yükümlülüğü vardır; toplantılara mümkün olduğunca katılmalıdır.

CEN

CEN (European Committee for Standardization), 1961 yılında o dönemdeki Avrupa Ekonomik Topluluğu (EEC) ve EFTA (Avrupa Serbest Ticaret Alanı) üyeleri tarafından kurulmuş olan bölgesel bir standart kuruluşudur.
TSE, CEN’ in 2012’den beri tam üyesi olup, CEN üyeleri herhangi bir teknik komitenin çalışmasına katılma hakkına sahiptirler. TSE, CEN tarafından yayımlanan Avrupa standartlarını uyumlaştırarak Türk standardı olarak yayımlamakta, ayna komiteler aracılığıyla standart hazırlama çalışmalarının takibi yapılmaktadır. CEN’ in bazı teknik komitelerinde sekretarya görevi TSE tarafından yürütülmektedir.
CEN Teknik Kurul(BT)
Daimi Delege: Akif Sesli
Yedek üye: Dr Fatma Müge Algan

CENELEC

(European Committee for Electrotechnical Standardization), elektrik ve elektroteknik konularında Avrupa Standardı hazırlayan bölgesel bir standart kuruluşudur. Elektroteknik alanındaki standardizasyon faaliyetlerinden sorumlu bir kuruluştur. Ülkeler arasındaki ticareti kolaylaştıran, yeni pazarlar yaratan, uygunluk maliyetlerini düşüren ve Avrupa Pazarının birlik olarak gelişimini destekleyen gönüllü standartlar hazırlar. TSE, CENELEC’e 2012 yılında tam üye olmuştur.
CENELEC Teknik Kurul (BT)
Daimi Delege: Kazım Cantürk
Yedek üye: Betül Nesibe Coşar

SMIIC

SMIIC komitelerini takip eden komitelerimize dair gerekli dokümanlara aşağıdaki linklerden erişebilirsiniz:
Helal Ayna Komite Prosedürü
Helal Ayna Komite Üye Bilgi Formu
Helal Ayna Komite Üye Taahhütnamesi
Davranış İlkeleri