Önce standart var mı diye firmanın farklı yöntemleri kullanarak standart olmadığını tespit etmesi önemlidir. Eğer varsa benzer bir standart bildirilerek kendi ürünlerinin hangi yönü ile bu standart kapsamında olmadığını izah edebilir olmaları önemlidir.

Başka ülkelerde kendi ürününü kapsayan bir yabancı ülke milli standardı varsa bildirimesi faydalı olacaktır.

Bu bilgilerle yazılacak resmi yazı ile başvurulması, yazı ekinde ürüne ait ilave bilgiler verilerek standart / kriter hazırlık süreçlerine teknik katkı sunma beyanlarını da belirtilmesi önemlidir. Dilekçenin standardhaz@tse.org.tr eposta adresine gönderilmesi ile başvuru gerçekleştirilebilir.