Her yıl yayınlanan yaklaşık 2.000 ingilizce standardın adaptesi yapılmakta (Türk Standardı olarak kabulü yapılmaktadır.)

Talebin yoğun olduğu standartlar başta olmak üzere tercüme süreçlerinde önceliklendirme yapılmaktadır. Talebinizi ilgili birime ulaştırabilirsiniz. Dilekçe olarak kaleme alıp standardhaz@tse.org.tr adresine gönderebilirsiniz.