Firmanın talebi iletişim bilgileri bulunan personele aktarılarak cevap verilmesi sağlanacaktır.
Şirketinize veya şahsınıza ait banka hesap bilgilerinizi içeren ıslak imzalı bir dilekçe ve ek olarak imza sirküleri fotokopisini ekleyerek başvuru yaptığınız Birime iletilecek.
Adnan MEYDAN – 0312 416 6366
Elif SEYDİOĞLU – 0312 416 6357