Veri merkezlerine yönelik Yatırım Teşvik Mevzuatında yer alan minimum kriterlerin sağlanması ve yapılan değerlendirme sonucunun olumlu olması halinde;
‘-TSE Veri Merkezi Tasarım Belgesi
-TSE Veri Merkezi Tesis Belgesi
Verilmektedir.