TSE-AKM’lerde verilen hizmetlerde; yeni yazılımla, randevu sistemi devreye alınmış olup, yeni yazılımın kullanılmaya başlandığı faaliyetlerde hizmet takibi kolaylaşmıştır. Elektronik olarak tüm faaliyetler kayıt altına alınmakta ve kayıtlar çağırıldığında ulaşılabilmektedir.
Araç Kontrol Hizmetleri Grupları:
· ADR taşıt/araç uygunluk faaliyetleri,
· Ambulansların ilk/periyodik kontrolleri,
· Tadilat görmüş araçların fiili ve dosya kontrolleri,
· Karayolu Uygunluk Belgesi için fiziki Araç Kontrolü,
· Montaj projelerinin onayı için fiziki Araç Kontrolü,
· Tehlikeli Atık Taşıma Araç Kontrolü,
· Okul Taşıtları Görüş Alanı
· Yaş sebze/meyve taşıyan araçların kontrolleri vb