Ölçü Aleti Başvuru süreleri hakkında bilgi alabiliir miyim?

Ölçü aletleri periyodik muayene başvuruları Ocak ayının ilk gününden şubat ayının son gününe kadar yapılmalıdır. Tamir Ayar sonrası muayene başvurularının damga sökme tutanağı tutulduğu tarihten itibaren 15 gün içerisinde yapılması gerekmektedir.

Asansör kimlik numaramı nasıl öğrenebilirim ?

Asansör kimlik numarası bilinmiyorsa açık adres öğrenilerek AsansörNET sisteminden Raporlar sekmesinden Rapor seçeneği üzerinde açık adres bilgileri giriş yapılıp asansör kimlik numarası kullanıcı ile paylaşılabilir.

TSE bünyesinde çevre ile ilgili verilen hizmetler nelerdir?

Sera Gazı Emisyonlarının Takibi Hakkında Yönetmelik, CORSIA, Havaalanı Karbon Akreditasyonu (ACA), TS EN ISO 14067, Yaşam Döngüsü Analizi, TS EN ISO 14064 standardı kapsamında eğitim ve doğrulama faaliyetleri gerçekleştirilmektedir. Karbon nötr kuruluşlara özel olarak verilen “İklim Dostu Kuruluş” belgemiz mevcuttur. Ek olarak, TS EN ISO 14046 Su ayak İzi çalışmaları yürütülerek raporlama ve kritik gözden […]