Hız İhlal Tespit Donanımları (Radar) Periyodik Muayeneleri

Karayollarında trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla mobil ve sabit Hız İhlal Tespit Donanımları (HİTD) ile hız kontrolleri yapılmaktadır. Bu kontrollerde hatalı ölçüm yapılmasının önlenmesi amacıyla 7 Mart 2017 tarihinde “Hız İhlal Tespit Donanımları Muayene Yönetmeliği” yayımlanmıştır.
Bu kapsamda hâlihazırda kullanılan ve yeni kullanıma alınacak HİTD’lerin ölçüm doğruluğunun tespiti için saha ve saha haricinde muayene yapmak üzere, uluslararası uygunluk değerlendirme kuruluşu yetkisine sahip olan Türk Standartları Enstitüsü (TSE) yetkilendirildi.

Koridor Bilgi Tablosu
Radar Online Başvuru Klavuzu
RADAR MUAYENE BAŞVURU FORMU
HİTD BAŞVURU LİSTESİ
Başvuru Formu Ekleri:

  • Muayene başvurusu yapılan HİTD’lerin tip onayı/damga planı (EGM ve JGK’nın mobil radarları için gerek yoktur)
  • Muayene başvurusu yapılan HİTD’lerin tip onayında/damga planında belirtilen ve üzerinde yer alan etiket ve işaretlemelerine ait fotoğraflar (varsa)
  • Bir önceki metrolojik muayene belgesi (varsa)
  • Tamir/ayar belgesi (varsa)
  • Kullanım ve montaj kılavuzu (Sabit HİTD’ler için)
  • Başvuru avansı dekontu (EGM ve JGK’nın mobil radarları için gerek yoktur.)
  • Islak imzalı Başvuru Formu (Bu sayfada yer alan Formun indirilerek doldurulması gerekmektedir.)
  • OHİTD Koridor Bilgi Tablosu (Bu sayfada yer alan Formun indirilerek doldurulması gerekmektedir.)
  • Koridor .kml/.kmz dosyası (Ortalama hız koridorları için geçerlidir. radar@tse.org.tr adresine e-posta ile gönderilebilir.)

Mail: radar@tse.org.t
Tel:0312 592 51 54
Adres:100.Yıl bulv. Cevat Dündar Cad. 1236. Sok. No:1 Kat: 2 Yenimahalle/ANKARA

Genel Filtreler
Yalnızca Tam Eşleşmeler
İçeriklerde Ara
Başlıklarda Ara
Alıntılarda Ara
İçerik Tipi
Hizmetler
Haberler
Duyurular
Sayfalar
İçerik Türü
Ekler

Önerilen Aramalar hizmetlerimizduyurularhaberler