YEŞİL OSB SERTİFİKASYON TOPLANTISI

Organize Sanayi Bölgelerinin (OSB) yeşil dönüşümüne büyük katkı sağlayacak Yeşil OSB Sertifikasyon Sistemi ile ilgili bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, Türk Standardları Enstitüsü (TSE) Başkanı Mahmut Sami Şahin, OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü, OSB Başkanları, bölge müdürleri ve OSB’lerin ilgili personellerin yoğun katılım sağladığı toplantıda, Yeşil OSB Sertifikasyon Sisteminin ön kriterleri, başvuru süreçleri ve değerlendirme aşamaları anlatıldı. Çevrimiçi düzenlenen toplantıda Yeşil OSB konusunda yapılması gereken çalışmaların altı çizildi

YOĞUN İLGİ

Toplantıda konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakan Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, Bakanlık olarak sanayide yeşil dönüşümün gerçekleştirilmesi amacıyla çeşitli çalışmalar yürüttüklerini anlattı. Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, Yeşil OSB Sertifikasyon Sisteminin bu çalışmalardan birisi olduğunu söyledi. 2022 yılı sonunda sisteme başvuruların açıldığını kaydeden Büyükdede, OSB’lerden sisteme başvurularda yoğun ilgi olduğunu ve bu ilgiden memnuniyet duyduklarını belirtti. Temiz enerji, yeşil ekonomi ve enerji verimliliği gibi konuların artık gündemde daha fazla yer bulduğunu ifade eden Büyükdede, “Sanayicilerimizin bu dönüşüme ayak uydurduğunu görmek bakanlık olarak çok önem verdiğimiz hedeflerimizden.  Orta ve uzun vadede karbon ve su ayak izlerinin azaltılmasını, sıfır atık politikasının kurum kimliği haline gelmesini ve yenilenebilir enerji kaynaklarına adaptasyonun maksimum seviyeye gelmesini bekliyoruz. Bu dönüşüm yalnızca sanayicimiz için değil, ülkemiz ve dünya için de hayati öneme sahiptir” dedi.

“TSE SERTİFİKASI”
Nasıl Yeşil OSB Olunur? sorusunu cevaplayan Büyükdede, şunları anlattı: “Yeşil OSB sertifika sürecine katılmak isteyen OSB yönetimleri yeşil uygulamaları hayata geçirmeye hazır olduklarını göstermek için öncelikle MEYDİP üzerinden başvuru gerçekleştirmeli, 6 ön kriteri karşılamaları gerekmektedir. Söz konusu bu 6 ön kriteri sağlamış olan OSB’ler ikinci adımda geçecek bir dizi performans göstergesine bağlı olarak değerlendirmeye alınacaktır. OSB’ler ekonomik, sosyal, yönetimsel ve çevresel olmak üzere 4 ana başlıktaki performans göstergesine bağlı olarak değerlendirilecektir. Değerlendirme sonucunda platin, altın, gümüş, bronz olmak üzere 4 dereceden bir tanesinde TSE tarafından verilecek sertifikaya sahip olacaklardır.”

YEŞİL DÖNÜŞÜME DESTEK ÇEŞİTLİLİĞİ
Yeşil dönüşüm alanında OSB’lere olan destekleri çeşitlendirdiklerini kaydeden Büyükdede, “Bu desteklerden bir tanesi de Türkiye Organize Sanayi Bölgeleri Projesidir. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Dünya Bankası arasında 2021 yılında imzalanan İkraz Anlaşması ile Dünya Bankasından OSB’lerin temel ve yeşil altyapı ihtiyaçları için kredi desteği temin edilmiştir. Dünya Bankası grubu ile 26 Ocak 2021 tarihinde 250 milyon Euro tutarında İkraz Anlaşması imzalanmıştır. Proje ile orta ve uzun vadede OSB’lerin yeşil ekonomiye entegrasyonu sağlanacak, yeni yatırımlar için cazibe merkezi haline gelmesini hedeflemekteyiz. OSB’lerin altyapılarının yanı sıra atık su arıtma tesisleri, su geri kazanım tesisleri, GES, biyogaz tesisleri, yeşil idari binaların yapımında kaynak verimliliği projeleri için düşük faizli ve uzun vadeli kredi sağlıyoruz” dedi.

SÜREKLİ GELİŞİM PRENSİBİ

TSE Başkanı Mahmut Sami Şahin de toplantıdaki konuşmasında, iklim değişikliğinin olumsuz etkilerini azaltmak için ülkelerin çeşitli çalışmalar yürüttüğünü söyledi. Türkiye’nin de bu alanda çalışmalar yaptığını aktaran Şahin, şöyle devam etti: “İklim değişikliği etkilerini en aza indirmek ve sürdürülebilir bir sanayi için organize sanayi bölgelerinin üzerine belirli sorumluluklar yüklendi. Bu sorumluluk doğrultusunda Bakanlığımız ile beraber Yeşil OSB Belgelendirme Programını oluşturduk. Yeşil OSB belgelendirme programının amacı, ülkemizde yer alan sanayi bölgelerinin Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları doğrultusunda Sürekli Gelişim prensibi benimsenerek uluslararası standartlara ulaştırmak.”

İKİ TEMEL ÖNCELİK
Yeşil OSB Sertifikasyon Sistemindeki kriterler ve ön şartlar konusunda bilgiler veren Şahin, “Kriterler hazırlanırken 2 temel amacımız vardı. Birincisi, OSB yönetimlerinin sürdürülebilirlik ve iklim değişikliği alanında bünyelerindeki firmalara katkı sağlayacak şekilde organizasyonlarını geliştirmek, diğeri ise OSB bünyelerindeki firmalarla ilgili de kriterler koyarak firmalarımızın Sınırda Karbon Düzenlemesi Mekanizması ve diğer uluslararası mevzuat ve standartlara adaptasyonlarını ve yeşil finansmanlara erişimini kolaylaştırmak” dedi.
 
KARBON NÖTR HEDEFLERİNE DAHA FAZLA ODAKLANMALIYIZ
OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü de dünyanın çok hızlı ve kapsamlı bir dönüşüm sürecinden geçtiğini ve bu durumun organize sanayi bölgelerini de etkilediğini söyledi. Dış ticaret ve tedarik zincirlerinde ciddi kırılmaların yaşandığını ifade eden Kütükcü, “Covid-19 salgınından önce adına ticaret savaşları denen, salgın döneminde ise yeniden şekillenen kırılmalar, yeşil dönüşüm süreci ile birlikte yeni bir boyut kazanmış olacak. Avrupa Birliği, bu yılın Ekim ayından itibaren belirli sektörler için sınırda karbon düzenlemesini devreye alacağını duyurdu. Geçtiğimiz yılki 254 milyar dolarlık ihracatımızın yüzde 41’ini gerçekleştirdiğimiz Avrupa Birliği ülkeleri ise, bizim en önemli ihracat pazarımız. İşte bu yüzden hem Avrupa pazarlarındaki hakimiyetimizi kaybetmemek için hem de yeşil sanayi döneminin fırsatlarını yakalamak için, karbon nötr hedeflerine yönelik çalışmalara daha fazla odaklanmamız şart” ifadesini kullandı.

ÖRNEK ÇALIŞMA
OSBÜK’ün Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Türk Standartları Enstitüsü ve diğer tüm paydaş kurum ve kuruluşlarla yeşil dönüşüm alanında çalışmalar yürüttüğünü kaydeden Kütükcü sözlerini şu şekilde tamamladı: “Yeşil OSB Sertifikasyon Sisteminin yol haritasının, eylem planlarının hazırlanma süreci kamu-özel sektör iş birliğinde Türkiye’ye örnek olacak bir çalışmadır. Yeşil OSB Sertifikasyon Sistemi, OSB’lerimizin yeşil dönüşüm sürecindeki en önemli kazanımlarından biri olacak.”
Konuşmalarının ardından TSE Uzmanı Onur Fatih Bulut, “Yeşil Organize Sanayi Bölgesi Belgelendirme Programı” isimli bir sunumla belgelendirme sürecini anlattı, katılımcıların sorularını cevaplandırdı.

Genel Filtreler
Yalnızca Tam Eşleşmeler
İçeriklerde Ara
Başlıklarda Ara
Alıntılarda Ara
İçerik Tipi
Hizmetler
Haberler
Duyurular
Sayfalar
İçerik Türü
Ekler

Önerilen Aramalar hizmetlerimizduyurularhaberler