ULUSLARARASI STANDARDİZASYONUN GELECEĞİ ŞEKİLLENİYOR

Uluslararası Standart Teşkilatı’nın (ISO) Politika Geliştirme Komitelerinin Başkanlarından oluşan üst yönetim organı “ISO Konseyi”nin 121’inci Toplantısı, Japonya’nın Kanazawa şehrinde gerçekleştirildi.

Türk Standardları Enstitüsü (TSE) Başkanı Mahmut Sami Şahin’in de üye olarak katıldığı politik, stratejik, finansal ve idari konuların görüşüldüğü Konsey Toplantısı 12-15 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirildi. ISO’nun yıllık faaliyet raporlarının görüşüldüğü toplantıda, ISO’nun işbirliğini güçlendirmeyi ve standardizasyon faaliyetlerini desteklemeyi amaçlayan bölgesel işbirliklerine dair konular da ele alındı.

Yeni Haklar Programı da Konsey tarafından görüşülen önemli konulardan bir tanesi oldu. Konsey, bu programı sürdürülebilirlikle ilgili önceliklere bağlı olarak seçilmiş standart hazırlama komiteleri için sınırlayan bir yapıdan çıkararak, ISO üyeleri arasında yer alan diğer kuruluşları da kapsayacak şekilde genişletme kararı aldı. Bu çalışma, ISO’nun standardizasyon süreçlerine daha fazla katılımı teşvik etmesini hedefliyor.

Strateji ve Politikalar Değerlendirildi

 Mali ve kurumsal konuların ele alındığı ISO toplantısında 2023 yılının finansal sonuç raporları, stratejik planı uygulama çıktıları ve strateji planının hedef göstergeleri değerlendirildi. Toplantıda, ISO Stratejisi 2023’ün revize edilmiş metni ile öneriler onaylandı, ISO Tüzüğü ve Prosedür Kurallarının 2022 uygulamasına ilişkin CSC/OVE tavsiyeleri kabul edildi.

Resmi Dillere Tercüme Desteği

 Toplantıda, ISO’nun sosyal yardım ve katılım faaliyetleri çerçevesinde daha geniş bir kitleye ulaşılmasını, ISO standartlarının daha yaygın kullanılmasını sağlamak amacıyla Birleşmiş Milletlerin resmi dillerine tercüme konusunda destek kararı alındı.

Konseyin Daimi Komitelerinden ISO’nun strateji ve politikalarını yönlendiren ISO CSC/SP toplantısı da aynı hafta içinde yapıldı. Toplantılarda alınan kararlar ISO’nun uluslararası standardizasyon faaliyetlerine yön veren önemli adımları içeriyor.

2027 ISO Genel Kuruluna Türkiye Talip

Dünya Standartlar Gününün fikir babası Türk Standardları Enstitüsü, 2027 yılında gerçekleştirilecek ISO’nun Genel Kurul Toplantısına talip oldu.

 

Genel Filtreler
Yalnızca Tam Eşleşmeler
İçeriklerde Ara
Başlıklarda Ara
Alıntılarda Ara
İçerik Tipi
Hizmetler
Haberler
Duyurular
Sayfalar
İçerik Türü
Ekler

Önerilen Aramalar hizmetlerimizduyurularhaberler