SÜRDÜRÜLEBİLİR GELECEK İÇİN STANDARTLAR ÖNEMLİ

Türk Standardları Enstitüsü (TSE) Başkanı Mahmut Sami Şahin, teknolojide standardizasyonun, sürdürülebilir bir geleceğin inşa edilmesi için önemli bir araç olduğunu kaydedip, “Ortak standartlar, kullanıcıların ve tüketicilerin güvenini artırırken, inovasyonu ve rekabeti destekler. Birlikte çalışarak, teknolojide standartların oluşturulması ve yaygınlaştırılması için daha büyük bir çaba göstermeli ve geleceğe daha uyumlu, güvenli ve ileri düzeyde teknolojik çözümlerle ilerlemeliyiz. Teknoloji dünyasındaki gelişmeleri desteklemek için standartlar, yolculuğumuzun temel taşları olmalıdır.” ifadesini kullandı.

TSE Başkanı Şahin, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın Anahtar Dergisi için kaleme aldığı makalesinde “Teknolojide Standardizasyonun Önemi”ne dikkat çekti. Şahin,  teknolojik gelişimin, tarihin her döneminde insanlığın ihtiyaçlarını karşılamak ve sorunları çözmek için itici bir güç olduğunu kaydetti. “Her geçen gün yeni bir keşfin, yeni bir icat ve daha ileri teknolojilerle birlikte günlük hayatta daha ileriye taşındığı” ifadesini kullanan Şahin, yapay zeka, nesnelerin interneti, 5G teknolojisi, biyoteknoloji ve uzay keşifleri gibi alanlardaki hızlı gelişmeler, teknolojik evrimin en üst seviyesini temsil ettiğini kaydetti.

“Uyumlu ve Etkin Çözüm”

İnsanların paylaştığı her ortam, üründe, teknolojide bazı aynılıklara ve asgari şartları gösteren kurallara ihtiyaç duyulduğunu, bu aşamada standartların devreye girdiğini belirten Şahin, “İhtiyaç neticesinde doğan standardizasyonu yaygınlaştırmak için çeşitli önlemler ve adımlar almak gerekmektedir. Bu amaçla ‘Bilinçlendirme ve Eğitim, Uluslararası İşbirliği ve Katılım, Endüstri ve Akademik İşbirliği Sağlama’ gibi adımlar, teknolojide standardizasyonun yaygınlaşmasına katkı sağlayabilir ve endüstri için daha uyumlu ve etkin çözümler sunabilir.” ifadesini kullandı.

Teknoloji dünyasında standartların, güvenlik, uyumluluk, verimlilik ve inovasyon gibi birçok avantajı beraberinde getirdiğini belirten Şahin, “Teknolojik gelişmeler, yeni ürünlerin, sistemlerin ve hizmetlerin ortaya çıkmasına olanak sağlamış, küresel iletişimi ve iş birliğini kolaylaştırmıştır. Ancak, bu hızlı değişim ve çeşitlilik, teknolojik uyumluluk ve iş birliği konusunda zorluklar yaratmaktadır. İşte burada teknolojide standardizasyonun önemi ortaya çıkmaktadır. Kabul görmüş kurallar, protokoller, yöntemler ve spesifikasyonların oluşturulması süreci dediğimiz teknolojide standardizasyonun önemini; uyumluluk ve entegrasyon, inovasyon ve rekabet, güvenlik ve güvenilirlik, ticaret ve pazar erişimi, sürdürülebilirlik ve çevresel etki gibi 5 başlık altında toplayabiliriz.” değerlendirmesini yaptı.

“Avantaj Sunar”

Makalesinde standartlara uyumun, uluslararası ticaretin kolaylaşmasını sağladığını, ihracat, ithalat süreçlerinde engelleri azalttığını, ticaretin etkin bir şekilde yapılmasına olanak sağladığını ve pazar erişimini genişlettiğine dikkat çeken Şahin, “Standardizasyon, ekonomi dünyasında birçok alanda önemli bir etkiye sahiptir. Teknoloji, ticaret, üretim, hizmet sektörleri ve tüketici güveni gibi alanlarda standardizasyonun yaygınlaşması, ekonomik büyüme ve sürdürülebilirlik açısından hayati öneme sahiptir. Standardizasyon, ekonomi dünyasında rekabet gücünü artırma, verimlilik ve maliyet tasarrufu sağlama, pazar erişimini kolaylaştırma, inovasyonu teşvik etme ve tüketici güvenini artırmada birçok avantaj sunar.” ifadesini kullandı.

“Önemli Bir Araç”

Ortak standartların, yeni ürünlerin hızla kabul görmesine farklı teknolojilerin ve sistemlerin birlikte çalışabilirliğini ve entegrasyonuna, kullanıcıların ve tüketicilerin güvenini artırdığına, enerji verimliliği, atık yönetimi, geri dönüşüm gibi konularda sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşılmasına yardımcı olduğunun altını çizen Şahin yazısını şöyle tamamladı: “Ortak standartlar, kullanıcıların ve tüketicilerin güvenini artırırken, inovasyonu ve rekabeti destekler. Teknolojide standardizasyon, sürdürülebilir bir geleceğin inşa edilmesi için önemli bir araçtır. Birlikte çalışarak, teknolojide standartların oluşturulması ve yaygınlaştırılması için daha büyük bir çaba göstermeli ve geleceğe daha uyumlu, güvenli ve ileri düzeyde teknolojik çözümlerle ilerlemeliyiz. Teknoloji dünyasındaki ilerlemeleri desteklemek için standartlar, yolculuğumuzun temel taşları olmalıdır.”

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yayınladığı Anahtar Dergisinin Eylül 2023 sayısına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

http://edergi.sanayi.gov.tr

Genel Filtreler
Yalnızca Tam Eşleşmeler
İçeriklerde Ara
Başlıklarda Ara
Alıntılarda Ara
İçerik Tipi
Hizmetler
Haberler
Duyurular
Sayfalar
İçerik Türü
Ekler

Önerilen Aramalar hizmetlerimizduyurularhaberler