ISO´NUN 2030 STRATEJİSİ BELİRLENİYOR

Uluslararası Standardizasyon Teşkilatı’nın (ISO) 2030 yılı strateji ve politikalarının görüşüldüğü, stratejiye dair risk değerlendirmelerinin gözden geçirildiği Konsey Toplantısı İsviçre’de yapıldı.

ISO Konsey Toplantısı İsviçre’nin Cenevre kentinde gerçekleştirildi. Türkiye’de meydana gelen deprem felaketi nedeniyle Türk Standardları Enstitüsü (TSE) Başkanı Mahmut Sami Şahin, toplantıya online olarak katılım sağladı. Toplantı öncesinde ISO Konsey Üyelerinin taziyelerini kabul eden Şahin, ardından deprem felaketi nedeniyle Konsey Üyelerine kısa bir bilgilendirme yaptı.

STRATEJİ VE POLİTİKALAR KONUŞULDU

ISO’nun en üst karar organı olan ve TSE Başkanı Şahin’in de Konsey Üyesi olarak katıldığı toplantıda, bölgesel, stratejik, finansal ve idari konular görüşüldü. ISO’nun 2030 yılı strateji ve politikalarının da gündeme geldiği toplantıda stratejiye dair risk değerlendirmeleri gözden geçirildi.

Mali ve kurumsal konuların ele alındığı toplantıda 2022 yılının finansal sonuç raporları, stratejik planı uygulama çıktıları, strateji planının hedef göstergeleri değerlendirildi. Uygulama yol haritası ile ISO bünyesinde bulunan politika geliştirme komitelerinin yıllık raporları gözden geçirildi. Diğer bölgesel ve uluslararası standart kuruluşları ile iş birliklerinin geliştirilmesi, ISO bünyesinde yer alan geçici çalışma gruplarının değerlendirme sunumları ve bölgesel genişleme konuları hakkında değerlendirilmelerde bulunuldu.

ULUSLARARASI ORGANİZASYON

Uluslararası Standardizasyon Teşkilatı, uluslararası mal ve hizmet değişimini hızlandırmak, entelektüel, bilimsel, teknolojik ve ekonomik faaliyetler alanında iş birliğini geliştirmek uluslararası seviyede kabul görmüş standartları hazırlamak ve yayınlamak amacıyla 1947 yılında kurulmuş bir organizasyondur. TSE, 167 ulusal standart hazırlama kuruluşunun bulunduğu ISO’nun 1956 yılından beri tam üyesidir. TSE yetkilileri, uluslararası standardizasyon politikalarının belirlenmesi ve hayata geçirilmesi için ISO üst düzey yönetim organlarında farklı dönemlerde aktif olarak görev alıyor.

Genel Filtreler
Yalnızca Tam Eşleşmeler
İçeriklerde Ara
Başlıklarda Ara
Alıntılarda Ara
İçerik Tipi
Hizmetler
Haberler
Duyurular
Sayfalar
İçerik Türü
Ekler

Önerilen Aramalar hizmetlerimizduyurularhaberler