G İŞARETİ

G İşareti; Avrupa Birliği’nin ortak mevzuatının bulunmadığı, ulusal mevzuat ile düzenlenen alanda kalan ürünler için ulusal teknik şartnamelere uygun olarak üretildiğinin ilgili uygunluk teyit sistemine göre değerlendirilerek Yönetmeliğin bütün hükümlerini karşıladığını ifade etmek üzere malzemeye iliştirilecek etiket üzerine, ambalaja veya ilgili ticari dokümanlara iliştirilen işareti ifade eder.

Ürünlere G işaretinin iliştirilebilmesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlanan 26 Haziran 2009 tarihli ve 27270 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmelik”, 21 Eylül 2010 tarih ve 27706 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmelik Kapsamında Türk Standartları Enstitüsü’nün (TSE) Gerçekleştireceği Uygunluk Değerlendirme ve Belgelendirme İşlemleri Hakkında Tebliğ (Tebliğ No:YİG /2010-13) ()  doğrultusunda işlemler yapılır.

İlgili ürün standardları ve gerçekleştirilecek uygunluk değerlendirme faaliyetleri ile ilgili bilgiler için;

Başvuru formu ve ekleri ile birlikte ilgili Belgelendirme Müdürlüğü’ne başvuru yapılır.

çalışma yapılmaktadır.

Birim Adı Telefonu Mail
Belgelendirme Merkezi Başkanlığı 0312 – 416 64 81
0312 – 416 64 82
belgelendirme@tse.org.tr
Ürün Belgelendirme Grup Başkanlığı 0312 – 416 65 10
0312 – 416 66 78
belgegrupbsk@tse.org.tr
Kimya Sektörü Müdürlüğü 0312 – 416 66 88/ 416 65 67/ 416 65 70/ 416 65 03 KimSekMud@tse.org.tr
Makine Sektörü Müdürlüğü 0312 – 416 66 25/ 416 67 73/ 416 67 33/ 416 63 83/ 416 66 49/ 416 64 31 MakineSekMud@tse.org.tr
Yapı Malzemeleri Sektörü Müdürlüğü 0312 – 416 63 79/ 416 65 04/ 416 62 90/ 416 64 94/ 416 65 64 yapimalzsekmud@tse.org.tr
Genel Filtreler
Yalnızca Tam Eşleşmeler
İçeriklerde Ara
Başlıklarda Ara
Alıntılarda Ara
İçerik Tipi
Hizmetler
Haberler
Duyurular
Sayfalar
İçerik Türü
Ekler

Önerilen Aramalar hizmetlerimizduyurularhaberler