Bilgi ve İletişim Güvenliği Rehberi Denetim Hizmeti Veren Personel Belgelendirilmesi

Kamu kurum ve kuruluşları ile kritik altyapı hizmeti veren işletmelerde “Bilgi ve İletişim Güvenliği Rehberi”ne uyum denetimi faaliyetlerinin yürütülmesi konusunda yol göstermek amacıyla Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanlığı tarafından hazırlanan “Bilgi ve İletişim Güvenliği Denetim Rehberi” yayımlanmış ve ardından Bilgi ve İletişim Güvenliği Rehberi uyum denetimlerini gerçekleştirecek firma ve personelinin yeterlilik ve yetkinliklerini belirlemek amacıyla “Bilgi ve İletişim Güvenliği Rehberi Uyum Denetimi Hizmeti Sağlayan Personel ve Firma Belgelendirme Programı”  hazırlanmıştır.

Belgelendirme programında Bilgi ve İletişim Güvenliği Rehberi uyum denetimlerini gerçekleştirecek denetçi ve başdenetçi profilleri tanımlanmakta; bu doğrultuda başvuruların alınması, eğitim ve sınav faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, denetçi ve başdenetçilerin sertifikalandırılması, firmaların belgelendirilmesi, sertifika ve belgelerin yenilenme süreci yer almaktadır.

Program kapsamında düzenlenecek eğitim, sınav ve belgelendirme faaliyetleri Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi koordinasyonunda Türk Standardları Enstitüsü (TSE) ve TÜBİTAK BİLGEM iş birliği ile yürütülmektedir.

Firmaların ve personelin belgelendirilmesine ilişkin hususlar ile ücret çizelgeleri “Bilgi ve İletişim Güvenliği Rehberi Uyum Denetimi Hizmeti Sağlayan Personel ve Firma Belgelendirme Rehberi” dokümanında yer almaktadır.

Bilgi ve İletişim Güvenliği Rehberi Uyum Denetimi Hizmeti Sağlayan Personel ve Firma Belgelendirmesi kapsamında denetçi belgesine başvurular https://basvuruportal.tse.org.tr/ web sitesi üzerinden online olarak alınmaktadır. Online başvuruda gerekli olan evraklar başvuru esnasında sisteme yüklenir.

Güncelleme Yapılmaktadır.

Mail adresi: big@tse.org.tr
Telefon numarası: 0312 416 6239
Adres: TSE Bilişim Tek. C Blok 2. Kat Necatibey Cad. No:112 Bakanlıklar Çankaya ANKARA

Genel Filtreler
Yalnızca Tam Eşleşmeler
İçeriklerde Ara
Başlıklarda Ara
Alıntılarda Ara
İçerik Tipi
Hizmetler
Haberler
Duyurular
Sayfalar
İçerik Türü
Ekler

Önerilen Aramalar hizmetlerimizduyurularhaberler