TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ İNCELEME ELEMANI ÇALIŞTIRILMASINA İLİŞKİN DUYURU ( Demiryolu ve Tehlikeli Madde Alanı İçin )

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

İNCELEME ELEMANI ÇALIŞTIRILMASINA İLİŞKİN DUYURU

Enstitümüz Ulaşım Sistemleri Merkezi Başkanlığına bağlı Taşımacılık Sektörü Grup Başkanlığı faaliyetlerinde görevlendirilmek üzere 132 sayılı Türk Standardları Enstitüsü ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanunun 10/A maddesinin Ek 1 inci fıkrası kapsamında belirli süreli geçici nitelikte hizmet akdi ile aşağıda belirtilen niteliklere haiz inceleme elemanı çalıştırılacaktır.

 

1-BAŞVURU ŞARTLARI:

Genel Şartlar:

1) Türk Vatandaşı olmak.

2) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm edilmemiş olmak.

3) Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.

4) Yaptırılacak güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak.

5) Erkek adayların askerlikle ilgisi bulunmamak.

6) Görevini devamlı yapmaya engel olabilecek sağlık sorunu veya yurt içinde ve dışında görev yapmasına ve seyahat etmesine engel başka bir durumu bulunmamak.

7) Ekip çalışmasına yatkın olmak.

8) Etkili yazılı-sözlü Türkçe iletişim bilgisine sahip olmak ve iletişim becerisi kuvvetli olmak.

9) MS Office programlarına hâkim olmak.

 

Özel Şartlar:

TABLO-1- Taşımacılık Sektörü Grup Başkanlığı faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi işi.

Proje Kapsamında Yürütülecek Faaliyetler

Görev İli

Nitelik

Sayı

Demiryolu Bağımsız/ Ortak Emniyet Yönetim Sistemi Belgelendirme
Demiryolu Kontrol/Kumanda/Sinyal Belgelendirme Faaliyetleri
Tehlikeli Madde Basınçlı Ekipmanlar Tasarım/Tip Onay

Ankara

Demiryolu Alanı İçin;
*Üniversitelerin  Mühendislik, Teknik Eğitim ve/veya Teknoloji Fakültelerinden Yazılım, Bilgisayar, Elektrik Elektronik, Elektronik ve Haberleşme, Mekatronik, Raylı Sistemler  Lisans mezunu,
*Sinyalizasyon Alanında Yüksek Lisans Mezunu veya  Hat Sinyalizasyonu ve/veya Tren Takip Sistemlerinin tasarım/imalat/test/muayene/onayı üstüne en az 5 yıl çalışmış olmak,
* Fonksiyonel Emniyet Mühendisi Sertifikası Sahibi olmak veya FMEA, FEA gibi analiz yöntemlerine hakim olmak, aktif kullanabilmek (Fonksiyonel Emniyet alanında  tamamlanmış en az 1 çalışmayı örnek gösterebilmek)
*YDS veya dengi dil sınavından C seviye İngilizce puanı aldığını belgelendirmesi ve proje sürecinde geçerliliğini sağlaması,
* B sınıfı ehliyete sahip olmak.

2

Ankara

Tehlikeli Madde Alanı İçin;
*Üniversitelerin  Mühendislik, Teknik Eğitim ve/veya Teknoloji Fakültelerinden  Makine, Kimya, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği mezunu
*Basınçlı Kap Tasarımı, Mukavemet, Kriyojenik Sıvılar, Kompozit malzeme tasarımı veya  Mekanik Metalurji alanlarında Yüksek Lisans Mezunu veya Basınçlı  kap tasarım/imalatı, muayene/belgelendirme alanında 5 yıl çalışmış olmak,
* Sonlu Eleman Analizi Programlarını (ANSYS, ABAQÜS, NASTRAN vb) aktif kullanabilmek, bu programları kullanarak en az bir iş/proje tamamlamış olmak,
* TMGD Sertifikası olmak,
*YDS veya dengi dil sınavından C seviye İngilizce puanı aldığını belgelendirmesi ve proje sürecinde geçerliliğini sağlaması,
* B sınıfı ehliyete sahip olmak.

2

Demiryolu Belgelendirme
Tehlikeli Madde Ambalaj,Tank Tasarım/Tip Onay

Ankara

Demiryolu Alanı İçin;
*Üniversitelerin Mühendislik, Teknik Eğitim ve/veya Teknoloji Fakültelerinden Yazılım, Bilgisayar, Elektrik Elekteronik, Elektronik ve Haberleşme, Makina, Metalurji ve Malzeme, Mekatronik, Raylı Sistemler, İnşaat Mühendisliği Mezunu,
*Demiryolu Alanında  Yüksek Lisans Mezunu veya en az Demiryolu Araç ve/veya altyapı tasarım/imalatı, bakımı, demiryolu belgelendirme/muayene alanda en az 3 yıl çalışmış olmak,
*YDS veya dengi dil sınavından D seviye İngilizce puanı aldığını belgelendirmesi ve proje sürecinde geçerliliğini sağlaması,
* B sınıfı ehliyete sahip olmak.

6

Ankara

Tehlikeli Madde Alanı İçin;
*Üniversitelerin Mühendislik, Teknik Eğitim ve/veya Teknoloji Fakültelerinden Makine, Kimya, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği mezunu,
*Basınçlı Kap Tasarımı, Mukavemet, Kriyojenik Sıvılar, Kompozit malzeme tasarımı veya Mekanik Metalurji alanlarında Yüksek Lisans Mezunu veya Ambalaj, Basınçlı kap tasarım/imalatı, muayene/belgelendirme alanında 3 yıl çalışmış olmak,
* TMGD Sertifikası olmak veya ADR/RID/IMDG veya IATA-DGR Alanında gerekli eğitimleri almış olmak,
* Sonlu Eleman Analizi Programlarını (ANSYS, ABAQÜS, NASTRAN vb) aktif kullanabilmek, bu programları kullanarak bir iş/proje tamamlamış olmak,
*YDS veya dengi dil sınavından D seviye İngilizce puanı aldığını belgelendirmesi ve proje sürecinde geçerliliğini sağlaması,
*B Sınıfı ehliyete sahip olmak.

6

 

2-BAŞVURU ŞEKLİ

Yukarıda belirtilen yetkinlikleri karşılayan adaylar, başvurularını 05/07/2024 – 21/07/2024 tarihleri arasında, http://aday.tse.org.tr adresi üzerinden PDF formatında detaylı özgeçmişlerini ve yetkinliklerine ilişkin kanıt dokümanları da sisteme ekleyerek başvuru yapabileceklerdir. Adayların, sistemde yer alan bütün bilgilerin doğru ve eksiksiz doldurulmaları ve “Kişisel Bilgiler-Çalışmak İstenilen Şehir” Bölümünden çalışmak istedikleri ili (birden fazla il seçilebilir) seçmeleri gerekmektedir. Adaylar özgeçmişini oluşturduktan sonra “Başvurularım” bölümünden “Başvuru Yap” sekmesini seçerek aşağıda gösterildiği gibi başvurularını gerçekleştirmelidirler.


3-BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

21/07/2024 tarihine kadar yapılan başvurular, Deney ve Kalibrasyon Merkezi Başkanlığımız tarafından incelenecek olup, kriter ve yetkinlikleri sağlayan adaylar, TSE İnceleme Elemanı Havuzuna dahil edileceklerdir. Havuza dahil edilen adaylar, Türk Standardları Enstitüsünde İnceleme Elemanı Çalıştırılmasına İlişkin Komisyon tarafından değerlendirilerek göreve başlatılması uygun görülenlere gerekli bildirim yapılacaktır. Özgeçmiş Havuzuna dahil edilmiş olmak işe başlatılacak anlamına gelmemektedir.

4-DETAYLI BİLGİ İÇİN

Adaylar tsgb@tse.org.tr mail adresinden bilgi alabileceklerdir.

TSE ULAŞIM SİSTEMLERİ MERKEZİ BAŞKANLIĞI

TAŞIMACILIK SEKTÖRÜ GRUP BAŞKANLIĞI

Ostim Mahallesi 100. Yıl Bulvarı No: 99 Kat:2-3 Yenimahalle /ANKARA

Yayınlama Tarihi : Temmuz 5, 2024
Düzenlenme Tarihi : Temmuz 5, 2024
Genel Filtreler
Yalnızca Tam Eşleşmeler
İçeriklerde Ara
Başlıklarda Ara
Alıntılarda Ara
İçerik Tipi
Hizmetler
Haberler
Duyurular
Sayfalar
İçerik Türü
Ekler

Önerilen Aramalar hizmetlerimizduyurularhaberler