TS ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Temel – Dokümantasyon – İç Tetkik Eğitimleri

TS ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Temel – Dokümantasyon – İç Tetkik Eğitimleri Düzenlenecektir. 

TS ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Temel Eğitimi 

Eğitimin Amacı

Kuruluşların her seviye ve pozisyondaki çalışanına İSG Yönetim Sisteminin kurulması ve uygulanması için gerekli olan;

➢ İSG ile ilgili Kavram ve Tarifler,

➢ TS ISO 45001 Standardının Şartları,

Konularının aktarılması, uygulamaya yönelik örneklerin paylaşılması ve pratik çalışmaların yapılmasıdır.

Eğitimin İçeriği

İSG İle İlgili Temel Kavramlar ve İstatistikler

TS ISO 45001 Standardının Tanıtımı

Neden İSG?

TS IS0 45001 Standart Maddelerinin Açıklanması

İSG ve Risk Yönetimi

Pratik Çalışmalar

Eğitimin Süresi

2 Gün

Eğitimin Yeri ve Tarihi

02-03/10/2023

TSE Kalite Kampüsü Marmara Eğitim Müdürlüğü, C Blok Çayırova Tren İstasyonu Yanı, Çayırova Gebze/KOCAELİ 

Tel: 0 262 723 13 71–89–91, Faks: 0 262 723 16 33, e-posta: mem@tse.org.tr 

Not 1: *Öğrencilere, durumlarını belgelendirmeleri ve faturanın kendi adlarına düzenlenmesi halinde eğitim ücretinde % 25 oranında indirim uygulanmaktadır. Söz konusu katılımcıların belgelerini eğitimden önce mem@tse.org.tr adresine göndermeleri gerekmektedir.

Eğitim ücreti:   Günlük 1020 TL +%20KDV =1224 TL

TSE Hesap Numarası Bilgileri:

 • Alıcı: TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ 
 • Banka ismi: Vakıfbank
 • Banka Şube: Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Ankara Bağlı Şube.
 • Şube Kodu: 884             
 • IBAN No: TR08 0001 5001 5800 7286 9957 88
 • Hesap No: 00158007286995788

    Dekont Açıklaması:  TS ISO 45001 Temel Eğitimi (AD-SOYAD)  “ 

TS ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Dokümantasyon Eğitimi 

Eğitimin Amacı

İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri Dokümantasyonu içinde yer alan İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası ve Hedefleri, İş Sağlığı ve Güvenliği El Kitabı, standardın öngördüğü Prosedürleri, Acil Eylem Planları, Risk Analizi Tablosu, proseslerin etkin planlanması, uygulanması ve kontrolünü sağlamak için kuruluşun ihtiyaç duyduğu dokümanları kuruluşun büyüklüğü ve faaliyetlerin özelliği, proseslerin karmaşıklığı ve bunların aralarındaki etkileşim ve personelin yeterliliği de dikkate alınarak hazırlanmasını sağlamak. 

Eğitimin İçeriği

İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemlerinin Doküman Yapısı

İş Sağlığı ve Güvenliği El Kitabı

Prosedürler

Risk Analizi Tablosu

Destek Dokümanlar (Talimatlar, Formlar, Çizelgeler..vs)

Doküman Kontrolü-Pratik ve Örnek Çalışmalar 

Eğitimin Süresi

1 Gün 

Eğitimin Yeri ve Tarihi

04/10/2023

TSE Kalite Kampüsü Marmara Eğitim Müdürlüğü, C Blok Çayırova Tren İstasyonu Yanı, Çayırova Gebze/KOCAELİ 

Tel: 0 262 723 13 71–89–91, Faks: 0 262 723 16 33, e-posta: mem@tse.org.tr

 

Not 1: *Öğrencilere, durumlarını belgelendirmeleri ve faturanın kendi adlarına düzenlenmesi halinde eğitim ücretinde % 25 oranında indirim uygulanmaktadır. Söz konusu katılımcıların belgelerini eğitimden önce mem@tse.org.tr adresine göndermeleri gerekmektedir.

Eğitim ücreti:   Günlük 1020 TL +%20KDV =1224 TL

TSE Hesap Numarası Bilgileri:

 • Alıcı: TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ 
 • Banka ismi: Vakıfbank
 • Banka Şube: Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Ankara Bağlı Şube.
 • Şube Kodu: 884             
 • IBAN No: TR08 0001 5001 5800 7286 9957 88
 • Hesap No: 00158007286995788

    Dekont Açıklaması:  TS ISO 45001 Dokümantasyon Eğitimi (AD-SOYAD)  “ 

Not 2: Bu eğitime katılacakların İSG Temel Eğitimini almış olmaları gerekmektedir. 

TS ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi İç Tetkik Eğitimi 

Eğitimin Amacı:

Kuruluşun İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sisteminin standardın kıstaslarına uyup uymadığını belirlemek ve sonuçlarını müşteriye bildirmek amacıyla, gerekli delillerin tarafsız ve değer yargılarına yer vermeyecek tarzda toplanması ve değerlendirilmesinden ibaret bir değerlendirme ve belgeye bağlama işlemi olan İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Tetkikleri için Tetkik Görevlisi yetiştirilmesidir. 

Eğitimin İçeriği

➢ TS ISO 45001 Standardı Maddelerinin Tetkik Görevlisi Gözüyle Yorumlanması

➢ TS EN ISO 19011’e göre;

 • Tetkik Çeşitleri
 • Tetkikin Faydaları
 • Tetkikin Yönetimi
 • Tetkikin Planlanması
 • Soru Listelerinin Hazırlanması
 • Tetkikin Sonuçlandırılması ve Rapor Yazımı
 • Tetkik Ekibi Sorumlulukları
 • Pratik ve Örnek Çalışmalar

Eğitimin Süresi
2 Gün 

Eğitimin Yeri ve Tarihi
05-06/10/2023

TSE Kalite Kampüsü Marmara Eğitim Müdürlüğü, C Blok Çayırova Tren İstasyonu Yanı, Çayırova Gebze/KOCAELİ 

Tel: 0 262 723 13 71–89–91, Faks: 0 262 723 16 33, e-posta: mem@tse.org.tr 

Not 1: *Öğrencilere, durumlarını belgelendirmeleri ve faturanın kendi adlarına düzenlenmesi halinde eğitim ücretinde % 25 oranında indirim uygulanmaktadır. Söz konusu katılımcıların belgelerini eğitimden önce mem@tse.org.tr adresine göndermeleri gerekmektedir.

Eğitim ücreti:   Günlük 1020 TL +%20KDV =1224 TL

TSE Hesap Numarası Bilgileri:

 • Alıcı: TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ 
 • Banka ismi: Vakıfbank
 • Banka Şube: Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Ankara Bağlı Şube.
 • Şube Kodu: 884             
 • IBAN No: TR08 0001 5001 5800 7286 9957 88
 • Hesap No: 00158007286995788

    Dekont Açıklaması:  TS ISO 45001 İç Tetkik Eğitimi (AD-SOYAD)  “ 

Not 2: Bu eğitime katılacakların İSG Temel Eğitimini almış olmaları gerekmektedir. 

Yayınlama Tarihi : Eylül 14, 2023
Düzenlenme Tarihi : Kasım 6, 2023
Genel Filtreler
Yalnızca Tam Eşleşmeler
İçeriklerde Ara
Başlıklarda Ara
Alıntılarda Ara
İçerik Tipi
Hizmetler
Haberler
Duyurular
Sayfalar
İçerik Türü
Ekler

Önerilen Aramalar hizmetlerimizduyurularhaberler