TS EN ISO 9001:2015 Yönetim Sistemi Temel – Dokümantasyon – İç Tetkik Eğitimleri Düzenlenecektir.

TS EN ISO 9001:2015 TEMEL EĞİTİM

Eğitimin Amacı
Yönetim sistemi yaklaşımı olarak TS EN ISO 9001 standardı şartlarının katılımcılara aktarımı ve Uygulamaya yönelik teorik ve pratik bilgilerin paylaşılması ile standardın temel gerekliliklerinin anlaşılmasının sağlanması amacıyla 06-07/11/2023 tarihinde 2 günlük TSE ISO 9001:2015 Temel Eğitimi düzenlenecektir.

Eğitimin İçeriği

➢ Temel Kavramlar

➢ Yönetim Sistemi Standardlarının Yapısı

➢ Kalite Yönetimi İlkeleri

➢ Proses Yaklaşımı

➢ PUKÖ Modeli

➢ Risk Tabanlı Düşünme

➢ Kalite Yönetim Sistemi Standardı ( TS EN ISO 9001 ) Şartları

Eğitimin Süresi
2 Gün

Eğitimin Yeri ve Tarihi
06-07/11/2023
TSE Kalite Kampüsü Marmara Eğitim Müdürlüğü, C Blok Çayırova Tren İstasyonu Yanı, Çayırova Gebze/KOCAELİ 
Tel: 0 262 723 13 71–89–91, Faks: 0 262 723 16 33, e-posta: mem@tse.org.tr

Not 1: *Öğrencilere, durumlarını belgelendirmeleri ve faturanın kendi adlarına düzenlenmesi halinde eğitim ücretinde % 25 oranında indirim uygulanmaktadır. Söz konusu katılımcıların belgelerini eğitimden önce mem@tse.org.tr adresine göndermeleri gerekmektedir.

Eğitim ücreti:   Günlük 1020 TL +%20KDV =1224 TL

TSE Hesap Numarası Bilgileri:

 • Alıcı: TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ 
 • Banka ismi: Vakıfbank
 • Banka Şube: Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Ankara Bağlı Şube.
 • Şube Kodu: 884             
 • IBAN No: TR08 0001 5001 5800 7286 9957 88
 • Hesap No: 00158007286995788
 • Dekont Açıklaması: TSE ISO 9001 TEMEL EĞİTİM (AD-SOYAD)  “

 

TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Dokümantasyon Eğitimi

Eğitimin Amacı
Kalite Yönetim Sistemi Dokümantasyonu içinde yer alan Kuruluş İçeriği ve Kapsamı, Politika, Hedefler ve Proseslerin gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyulan dokümante edilmiş bilgilerin hazırlanması konusunda katılımcılara yol gösterici bilgilerin aktarılması amacıyla 08/11/2023 tarihinde TSE ISO 9001:2015 Dokümantasyon Eğitimi düzenlenecektir.

Eğitimin İçeriği

➢ Dokümante Edilmiş (Yazılı) Bilgi Kavramı

➢ TS EN ISO 9001 kapsamında kuruluşun oluşturması gereken dokümanlar (Kuruluş içeriği ve kapsamı, proseslerin gerçekleştirilmesi için gerekli yazılı bilgiler, kalite politikası, kalite hedefleri,..)

➢ TS EN ISO 9001 kapsamında kuruluşun ihtiyaç duyabileceği dokümanlar (Organizasyon şemaları, Proses haritaları, akış şemaları, prosedürler, talimatlar, şartnameler, kalite planları, kalite el kitabı(kitapları), stratejik planlar, formlar,..)

➢ TS EN ISO 9001 kapsamında kuruluş tarafından uygunluğun delili olarak sürekliliğinin sağlanması gereken dokümanlar (Kayıtlar)

➢ Pratik Çalışmalar

Eğitimin Süresi
1 Gün ( Temel Eğitim almış olanlar için )

Eğitimin Yeri ve Tarihi
08/11/2023
TSE Kalite Kampüsü Marmara Eğitim Müdürlüğü, C Blok Çayırova Tren İstasyonu Yanı, Çayırova Gebze/KOCAELİ 
Tel: 0 262 723 13 71–89–91, Faks: 0 262 723 16 33, e-posta: mem@tse.org.tr

Not 1 : Bu eğitime katılacakların KYS Temel Eğitimini almış olmaları gerekmektedir

Not 2 : *Öğrencilere, durumlarını belgelendirmeleri ve faturanın kendi adlarına düzenlenmesi halinde eğitim ücretinde % 25 oranında indirim uygulanmaktadır. Söz konusu katılımcıların belgelerini eğitimden önce mem@tse.org.tr adresine göndermeleri gerekmektedir.

Eğitim ücreti:  Günlük 1020 TL +%20KDV =1224 TL

TSE Hesap Numarası Bilgileri:

 • Alıcı: TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ 
 • Banka ismi: Vakıfbank
 • Banka Şube: Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Ankara Bağlı Şube.
 • Şube Kodu: 884             
 • IBAN No: TR08 0001 5001 5800 7286 9957 88
 • Hesap No: 00158007286995788
 • Dekont Açıklaması: “ TSE EN ISO 9001 DOKÜMANTASYON (AD-SOYAD)  “

 

TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi İç Tetkik Eğitimi

Eğitimin Amacı
Kalite Yönetim Sisteminin planlanmış düzenlemelere, standardın şartlarına ve kuruluş tarafından oluşturulan Kalite Yönetim Sistemi şartlarına uyup uymadığını, etkin olarak uygulanıp uygulanmadığını ve sürdürülüp sürdürülmediğini belirlemek için planlı aralıklarla gerçekleştirilen kuruluş içi kalite tetkikleri ve tedarikçi tetkikleri İçin tetkik görevlilerinin eğitilmesini amaçlayan 09-10/11/2023 tarihinde 2 günlük TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemleri İç Tetkik Eğitimi   düzenlenecektir.

Eğitimin İçeriği

➢ TS EN ISO 9001 Standardı Maddelerinin Tetkik Görevlisi Gözüyle Yorumlanma

➢ TS EN ISO 19011 Standardının Tanımı

➢ Tetkik Çeşitleri

➢ Tetkikin Faydaları

➢ Tetkikin Yönetimi

➢ Tetkikin Planlanması

➢ Soru Listelerinin Hazırlanması

➢ Tetkikin Sonuçlandırılması ve Rapor Yazımı

➢ Tetkik Görevlisi Sorumlulukları

➢ Tetkik Görevlisi Sorumlulukları

➢ Pratik ve Örnek Çalışmalar

Eğitimin Süresi
2 Gün

Eğitimin Yeri ve Tarihi
09-10/11/2023
TSE Kalite Kampüsü Marmara Eğitim Müdürlüğü Marmara Eğitim Müdürlüğü, C Blok Çayırova Tren İstasyonu Yanı, Çayırova Gebze/KOCAELİ  Tel: 0 262 723 13 71–89–91, Faks: 0 262 723 16 33, e-posta: mem@tse.org.tr 

Not 1: *Öğrencilere, durumlarını belgelendirmeleri ve faturanın kendi adlarına düzenlenmesi halinde eğitim ücretinde % 25 oranında indirim uygulanmaktadır. Söz konusu katılımcıların belgelerini eğitimden önce mem@tse.org.tr adresine göndermeleri gerekmektedir.

Eğitim ücreti:  Günlük 1020 TL +%20KDV =1224 TL

TSE Hesap Numarası Bilgileri:

 • Alıcı: TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ 
 • Banka ismi: Vakıfbank
 • Banka Şube: Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Ankara Bağlı Şube.
 • Şube Kodu: 884             
 • IBAN No: TR08 0001 5001 5800 7286 9957 88
 • Hesap No: 00158007286995788
 • Dekont Açıklaması: “ TSE EN ISO 9001 İÇ TETKİK (AD-SOYAD)  “

 

 

Yayınlama Tarihi : Ekim 24, 2023
Düzenlenme Tarihi : Ekim 24, 2023
Genel Filtreler
Yalnızca Tam Eşleşmeler
İçeriklerde Ara
Başlıklarda Ara
Alıntılarda Ara
İçerik Tipi
Hizmetler
Haberler
Duyurular
Sayfalar
İçerik Türü
Ekler

Önerilen Aramalar hizmetlerimizduyurularhaberler